18-09-2020

Bli kjent med Åsne: – Du må klare å lese kundens behov

Seniorkonsulent Åsne Holtklimpen i Atea holder mange kurs for kunder, slik at de får utnyttet potensialet i teknologien best mulig.

Peter Tryggestad
Peter Tryggestad
Kommunikasjonssjef (permisjon)
Åsne Holtklimpen i Atea.foto

Utdanning og yrkesbakgrunn?

Som mange andre ungdommer var jeg ganske usikker på hva jeg ville gjøre med livet, så videregående ble aldri helt helhjertet forsøkt eller fullført. Jeg jobbet som servitør en periode, og sentralborddame på taxisentralen på Lillehammer. Etter hvert fikk jeg jobb på Telenors kundesupport for internett, og dermed startet også interessen for IT. Jeg flyttet så fra Lillehammer til Kristiansand hvor jeg endte opp som IT-konsulent på National Oilwell Varco (NOV), der ble jeg i 10 år. Da valgte jeg også å fullføre videregående skole med studiekompetanse på kveldstid, for deretter å ta en bachelor i IT og informasjonssystemer fra Universitetet i Agder (UiA) de siste 3 årene av tida på NOV. Jeg tok også 6 måneder i Australia som en del av studiet. Under oljekrisen i 2016 begynte jeg i Serit som seniorkonsulent, før jeg startet i Atea 1. juli 2019.

Hvordan er jobben din?

Jeg jobber som seniorkonsulent, og store deler av jobben går ut på å gi råd til kunder om hvordan de best kan utnytte Office365, med spesielt søkelys på Teams. I det siste halve året har store deler av arbeidet handlet om brukeradopsjon. Ofte avholdes det workshoper med kunden for å avdekke behov og hvordan man best kan ta i bruk systemet. Også med tanke på sikkerhet og andre systemer kundene har. I tillegg så holder jeg mange kurs for bedrifter i hvordan bruke Teams, både i klasserom og over Teams. Jeg har en variert hverdag med både små og store kunder, hvor alle har forskjellige behov.

Hva kreves av ferdigheter eller egenskaper for å få og trives i denne jobben?

For å kunne jobbe som konsulent, og spesielt da den rådgivende delen av det, så må du klare å lese kundens behov og miljø ut ifra det de forteller. Du må være nysgjerrig og tørre å stille de vanskelige spørsmålene. Du må også ha ryggrad nok til å stå for det du mener er riktig. Videre må du være løsningsorientert, noe man merket når landet stengte ned. Da måtte vi snu om klasseromskurs til online webinarer, og la kunden forstå verdien av dette. I tillegg til å kunne nå ut til alle, så må man være fleksibel uten at det går på bekostning av en selv.

Det er viktig å være selvstendig i sine oppgaver, samtidig må du tørre å be om bistand fra andre om det trengs.

Hvordan holder du deg oppdatert innen bransjen?

Atea har ett stort fokus på kompetanseheving og de tilrettelegger i stor grad slik at du kan ta kurs og sertifiseringer. Det gjør at man kan legge opp et kompetanseløp som passer en selv. Jeg forsøker å få med meg webinarer fra Microsoft når det skjer noe nytt. I tillegg så har jeg et par YouTube-kanaler jeg både ser og hører på for å få nye ideer.

Dersom du var fersk student i dag, hvilke fag/studier ville du valgt?

Jeg er ganske sikker på at jeg hadde valgt teknologi fra starten av om jeg hadde valgt på nytt. Jeg synes for eksempel digital etterforskning høres utrolig interessant ut. Det finnes så mange flere retninger nå enn det fantes for 22 år siden da jeg skulle starte på videregående skole. Men noe innen teknologi hadde det nok helt sikkert blitt.

Hvilke trender tror du kommer til å prege bransjen i tiden som kommer?

Nå har vi sett en ganske annerledes jobbhverdag for de fleste de siste seks månedene, og jeg tror at vi kommer til å fortsette på det samme sporet; flere nettmøter, mindre reise og mer hjemmekontor. Og da handler det om å hjelpe kundene våre til å realisere det. Det går nok også mer og mer over til at det meste leveres som en tjeneste, hvor kundene ikke kjøper selv, men leier.