19-10-2022

Atea satser på lærlinger

Det å gi ungdommer i starten av IT-karrieren en mulighet, har vært viktig for Atea. Det har gitt lærlingen Adrian Kristoffersen og tidligere lærling Petter Krogdahl en unik start i IT-bransjen.

– Jeg er veldig interessert i nettverk og infrastruktur. Det å skjønne hva som foregår inne i boksen er spennende. Den interessen har jeg nok arvet fra pappa som jobber i samme bransje, forteller Adrian Kristoffersen (18) i Atea.

Han er på første året som lærling i dataelektronikerfaget og jobber for Atea i Tromsø.

Adrian får som som lærling en etterspurt kompetanse. SSB mener at Norge vil kunne mangle hele 90.000 fagarbeidere frem mot 2035, og fortsatt er det for få virksomheter som tar inn lærlinger.  Det betyr at Atea og andre virksomheter tar et viktig samfunnsansvar når de bidrar til å utdanne framtidens fagarbeidere.

Har kartlagt over 1500 enheter

– Det siste halvåret har jeg jobbet på et prosjekt hvor vi kartlegger nettverket på alle sykehusene i Nord-Norge. Da må vi fysisk innom tekniske rom for å dokumentere nettverksutstyr, romstørrelser, strømforbruk og kabler, slik at vi kan lage en digital oversikt og modell over hvordan tilstanden er, forteller han.

Adrian Kristoffersen er lærling i Atea

Totalt har han vært med på å kartlegge over 1500 enheter på over 40 forskjellige lokasjoner som ligger under Helse Nord.

For Adrian har overgangen fra skolebenken til arbeidslivet vært enkel:

– Jeg er veldig fornøyd med å være lærling hos Atea. Her er det fokus på kompetanseheving, et godt arbeidsmiljø og fagmiljø. Så er det noen fordeler her som er unike. For eksempel får jeg tilbud om kurs og sertifiseringer som jeg vet at ikke så mange andre lærlinger får tilbud om, sier han.

Et springbrett for IT-karrieren

På Ateas kontor i Trondheim har de tatt inn lærlinger siden 1997. Flere av de som har vært lærlinger hos IT-selskapet, har fortsatt karrieren sin der.

En av dem er Petter Krogdahl, som nå jobber som prosjektleder i Atea Trondheim. Han startet som lærling tilbake i 2014 og kommer fra Meldal, en liten bygd utenfor Trondheim. Krogdahl flyttet inn til trønderhovedstaden da han fikk tilbudet om å bli lærling i dataelektronikerfaget.

Petter Krogdahl i Atea

Han første jobb var å skru sammen og reparere skole-PC’er for elever på de videregående skolene i Trøndelag.

– Det å starte som lærling var en perfekt innføring i IT-bransjen. Jeg lærte mye fra den tekniske siden ved å lære meg å skru en PC helt fra hverandre, sette den sammen og få den til å fungere igjen. Men kanskje den største lærdommen var å få forståelse for kundeperspektivet. Det er noe jeg har tatt med meg videre gjennom oppdrag ut hos kunder, jobbe med kundeservice og nå med prosjektstyring, forteller Krogdahl.

Fikk motivasjon for å jobbe

For Krogdahl var det viktig å få tett oppfølging fra starten av som lærling.

– Jeg fikk en mentor som fulgte meg opp fra starten av. Det hjalp veldig, forteller han.

Petter Krogdahl prosjektleder i Atea

Overgangen til arbeidslivet og lærlingetiden ga han også verdifulle erfaringer og motivasjon for å jobbe:
– Det å utgjøre en forskjell ga meg masse motivasjon. Jeg ble rett og slett glad i å jobbe, og fikk øynene opp for at jobb ikke er noe du må gjøre, men som er gøy og spennende. Og det du ikke kan, det kan læres, forteller Krogdahl, som nå har jobbet over 8 år hos IT-selskapet.

Viktig samfunnsoppdrag

Marit Harbak i Atea jobber med teknisk service i IT-selskapet og er svært engasjert i lærlingeordningen.

– Dette er noe jeg brenner for. Jeg ser på det som et klart samfunnsansvar som vi i Atea har, at vi har lærlinger hos oss. I tillegg gir det signaler om at vi også verdsetter yrkesfagene og ikke bare de med høyskole. Vi trenger også yrkesfagarbeidere i dette landet, sier Harbak.

Og legger til:
– Jeg sier at våre lærlinger er som noen leirklumper når de kommer til oss, tar vi vare på dem kan vi forme dem akkurat som vi vil, og de kan bli de fineste skulpturene som vi kan ha glede av i mange år som våre kollegaer.