Til forsiden
02-06-2017

Sikkerhet og personvernhensyn rundt AV1

AV1 finner veien til flere og flere klasserom, og hjelper langtidssyke barn over hele Norge bli venner i og utenfor klasserommet, samtidig som roboten tilrettelegger for læring og å unngå sosial isolasjon.

AV1 med barn

Atea får mange spørsmål om sikkerhet og personvernaspektene rundt bruk av AV1 i klasserommet. For å hjelpe skoler og lærere bedre forstå hvordan No Isolation møter disse utfordringene for å tilby en sikker strømmetjeneste, inviterte vi Anna Heide, markedsansvarlig hos No Isolation til å skrive en gjesteblogg hvor hun adresserer noen av disse spørsmålene.

Personvernhensyn – førsteprioritet da vi utviklet AV1

I januar 2016, da AV1 var et spedbarn, dro vi ut for å hente inn tilbakemeldinger fra folk som hadde mer peiling enn oss. Vi snakket med lærere, Datatilsynet, PP-tjenesten, foreldre og elever. I utgangspunktet hadde vi tenkt at AV1 skulle kunne ta opp undervisningen, så barnet som var hjemme kunne se på det når de hadde anledning. Det tok ikke lang tid før det ble åpenbart for oss at dette ikke var et alternativ. I klasserommet er elevenes trygghet det aller, aller viktigste. For at AV1-brukere, klassekamerater og lærere skulle få mest mulig glede av AV1, var det avgjørende at personvern ble vår førsteprioritet. Vi tok en helomvending, og begynte å utvikle tiltak for å sikre personvern og sikkerhet i klasserommet.

Kun én bruker

Det er kun ett barn, eller en ungdom, som kan bruke AV1 om gangen. Roboten aktiveres med et nøkkelord som kun fungerer én gang og er deretter kun tilgjengelig på ett apparat (én telefon eller ett nettbrett). Barnet lager et personlig passord for å logge på sin AV1, og må bekrefte at de er den eneste som kan passordet.

Dette gjorde vi fordi det er essensielt at alle som har en AV1 i klasserommet er helt sikre på hvem som er på andre siden. Det skal aldri være tvil om hvem som er pålogget roboten. Derfor må brukeren skrive inn passordet hver gang roboten skal brukes.

I tillegg må elevens foresatte skrive under på at det kun er barnet/ungdommen som kan bruke AV1. Om en foresatt skulle finne på å logge seg på AV1 er det kontraktsbrudd.

Ingen lagring

Det er kun mulig å bruke AV1 i sanntid, som betyr at det ikke er mulig å ta opp eller lagre lyd og videostrøm. All data som sendes mellom nettbrettet og AV1 er kryptert, som betyr at ingen utenforstående kan få tilgang til det som sendes mellom barnet og roboten. Videostrømmen sendes gjennom en kryptert «tunnel» med nøkkel i begge ender. Denne strømmen går direkte mellom nettbrettet og roboten, og ikke innom servere. Dette gjør at utenforstående aldri vil kunne avlytte kommunikasjonen. For å kommunisere med barnet, som sitter bak AV1, må man være tilstede der det skjer, når det skjer.

Heller ikke vi i No Isolation har mulighet til å hente ut videostrøm mellom nettbrettet og roboten. Alle kan være trygge på at det kun er eleven som tilhører klassen som kan følge med gjennom AV1.

Juridisk vurdering

Helomvendingen vår lønnet seg. I sin årsrapport til Kommunal og moderniseringsdepartementet skriver Datatilsynet at No Isolation har «bevisst tenkt veldig gode tanker (rundt personvern) når de har utviklet denne roboten».

I tillegg til dette har vi fått en juridisk vurdering av AV1 sett i sammenheng med Personopplysningsloven, som konkluderer med at bruken av roboten ikke er i strid med gjeldende lovverk. Ingen skal trenge å bekymre seg over at personvernet til elever og lærere ikke er ivaretatt, selv om det det står en liten hvit robot i klasserommet.

Når man utvikler nye hjelpemidler er det viktig å høre på miljøene som vet best. AV1 hadde aldri vært det den er uten hjelpen vi har fått fra samarbeidspartnere og andre relevante aktører. Nå kan vi med trygghet si at AV1 er sikker for alle parter - i alle sammenhenger.

Etter at blogginnlegget lenket til ovenfor ble skrevet, har No Isolation fått en uttalelse fra Kunnskapsdirektoratet på bakgrunn av en henvendelse mottatt 6. desember fra Utdanningsdirektoratet. I uttalelsen har KD blant annet belyst Forhold til opplæringsloven, Gratisprinsippet, Fjernundervisning og Forhold til personopplysningsloven og personvern.

Enkelte utdrag fra uttalelsen:

  • Departementet har merket seg at bruk av denne typen roboter kan være til stor nytte for elever som på grunn av sykdom eller skade ikke kan være på skolen. Å bruke roboten til å følge med på undervisningen og det som skjer på skolen kan være med å gi eleven viktig opplæring og opplevelsen av ikke å være fullstendig fraværende og sosialt isolert fra sin klasse og sine klassekamerater.
  • Bruk av robot kan være et supplement til annen opplæring som kan sørge for økt grad av inkludering sammenliknet med å ikke bruke roboten.
  • Opplæringen skal være i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet, inkludert fag- og timefordeling og læreplaner for fag. Samtidig er det klart at sykdommen eller skaden kan begrense elevens mulighet til å delta i opplæring. Også i slike situasjoner ser ikke departementet bort fra at bruk av robot kan være en mulig måte å organisere opplæringen i helseinstitusjonen på.