Til forsiden
25-05-2020

Med iPad og skreddersydd programvare bidrar Atea til at innsatte i fengslene ikke isoleres

Da Norge stengte ned i midten av mars, mistet innsatte i norske fengsler muligheten til sosiale kontakt med familie og venner. En av løsningene ble 800 iPad'er fra Atea for å lette på isolasjonen.

Peter Tryggestad
Peter Tryggestad
Kommunikasjonssjef (permisjon)
Bilde av person som bruker ipad

Mistet sosial kontakt

I fengsel er det mange mennesker som bor tett på få kvadrat. Da Norge innførte strenge smittevernstiltak i midten av mars, fikk det også store konsekvenser for innsatte i fengslene. På kort tid mistet de muligheten til kontakt med familien, venner og besøkstjenesten fra frivillige organisasjoner. I tillegg fikk de heller ikke muligheten til permisjon, og den sosiale kontakten mellom de innsatte ble kraftig redusert.  
 
– Vi så at de innsatte fikk en mye tøffere hverdag da vi innførte restriksjonen på sosial kontakt. Det ble viktig å gjøre en størst mulig ekstrainnsats for at de innsatte skulle få det så bra som mulig i en svært krevende situasjon, sier Tone Traa, avdelingsdirektør for IKT i Kriminalomsorgsdirektoratet. En av løsningene ble innkjøp av 800 iPad'er til fengsler over hele landet. Slik fikk de innsatte muligheten til å holde kontakten med sine kjære fra cella. 

Digitalisering på rekordtid

Fra Atea fikk henvendelsen om iPad'ene til de klarte å levere, gikk det kort tid. 

– Vanligvis bruker vi tre til fire uker med en pilot og testing på løsningen som Kriminalomsorgsdirektoratet ønsket. Men i denne situasjonen måtte vi bare kaste oss rundt, og jobbet dag og natt i fire dager. Det ble digitalisering på rekordtid, samtidig som vi ivaretok sikkerheten og den gode brukeropplevelsen, forteller Jonas Thorsen, regionsansvarlig for Apple i Atea.  

BIlde av nettbrett som brukes
SREDDERSYDD PROGRAMVARE: Med nettbrett kan de innsatte holde kontakten med venner og familie på videomøter.

iPad'ene har spesialtilpasset programvare Citrix. Den gjør at de kun kan brukes til å holde kontakten med familie og venner gjennom videomøter på Cisco Webex. Utover dette er all annen funksjonalitet fjernet.

Gode tilbakemeldinger

Tilbakemeldingene fra fengslene som har mottatt iPad'ene til Kriminalomsorgsdirektoratet, har vært svært gode:

– Vi har fått tilbakemeldinger fra fengslene om at nettbrettene har blitt veldig godt mottatt av de innsatte. Det er vi svært glad for, sier Tone Traa i  Kriminalomsorgsdirektoratet. 

Det synes også Thorsen i Atea er hyggelig å høre:

– Videomøter kan naturlig nok ikke erstatte følelsen av å møte dine nærmeste ansikt til ansikt. Men det føles veldig meningsfullt å kunne bidra til at innsatt i fengslene kan fortsette å ha sosial kontakt med sine nærmeste, sier han. 

Framover skal Atea jobbe videre med hvordan nettundervisningen kan bli tilgjengelig for innsatte via videomøter. 

Se også NRK Dagsrevyen sin sak om nettbrettene fra Atea i norske fengsler.