Til forsiden
29-01-2020

Mindre stress med eksamen på iPad

Med eksamen på iPad kan elever og lærere i Kongsberg kommune forberede seg til eksamen hele året. Mindre stress – i hvert fall om du kan pensum.

Steffen Rud.Foto

Tekst: Lena Almåsvold Andersen

Allerede på høsten kan du kjenne klumpen i magen komme snikende: Eksamenstid. Følelsen forplanter seg i mellomgulvet som en ubehagelig sekk av bekymringer og uro, ikke bare hos elever, men også hos lærere og IT-ansvarlige ved skoler. Ingenting kan gå galt – man får bare én sjanse.

Gode erfaringer

I 2017 valgte Kongsberg kommune å gå sin egen vei. «Alle» trodde at det lå hindringer i veien for å gjennomføre eksamen på iPad – alle bortsett fra Kongsberg kommune. De hadde hverken ønske eller råd til å ha et klassesett med PC-er stående som bare skulle brukes til eksamen. De hadde tatt et valg, iPad skulle være elevenes digitale læringsressurs fra 1. trinn og ut 10.trinn.

Etter to år med eksamen gjennomført på iPad, er erfaringene utelukkende positive. IT-avdelingen melder om smidige forberedelser og gjennomføring, elevene får bruke et verktøy de var vant til å bruke, og lærerne kan konsentrere seg hele året om læring – og trene på eksamensgjennomføring som et ledd i normal undervisning.

- Hva med formelvisning, mangelfull nynorsk stavekontroll og innlevering i bestemte formater?

Her valgte Kongsberg kommune å utfordre Utdanningsdirektoratets regelverk. De har ikke mottatt klager, kommentarer eller noen annen form for tilbakemelding på denne måten å gjennomføre eksamen på.

I 2019 gjennomførte også Larvik kommune eksamen på iPad, og melder om den samme opplevelsen – dette var veldig greit.