Til forsiden
16-10-2020

Hvordan ruster vi barna for livets mysterier?

Utdanningsdirektoratet er tydelig på at programmering skal inn i skolen, men det kan for mange skoler oppleves lite tydelig hvordan koding skal implementeres helhetlig i skolen og undervisningen.

barn og lærer sitter ved bord i klasserom og ser på ipad.foto

Derfor er kodeprosjektet i Kongsbergskolen så fantastisk fordi målet er tydelig, og veien til målet er definert.

Den algoritmiske tenkeren

Sammen med skolene i Kongsberg og Apple i Norge og Europa gjør vi i Atea Skole noe helt spesielt. Vi tar det beste av det som er gjort av implementering av programmering og koding i skolen i Europa (Spania og England spesielt) og lager et komplett praksisrettet rammeverk for programmering med utgangspunkt i Den algoritmiske tenkeren.

Målet med kodeprosjektet i Kongsbergskolen er at samtlige lærere i Kongsberg skal opparbeide seg kompetanse på algoritmisk tenkning, koding og programmering og utvikle dette som en grunnleggende kompetanse hos alle elever. Å evne og analysere og forutse, bryte ned store spørsmål i håndterbare elementer, gjenkjenne mønstre, reflektere og gjøre vurderinger er kompetanser elevene videre vil benytte i alle fag og ikke minst i livet videre.

Programmering av enheter som eks. Micro:bit (som alle 6.klassinger i Norge blir utstyrt med), er ett av mange verktøy som skal brukes i denne reisen. Å starte rett på selve programmeringen blir som å steke biffen, mens kompetansemålet var å komponere et fullverdig måltid. Å hoppe rett til enkeltelementer kan sikre at du blir mett, men tilførselen av kompetanse er svært begrenset og overføringsverdien er liten.

”Vi skal utvikle elever som har kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine, og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet”

— Opplæringsloven §1.1

Slik gjøres det

Vi tar utgangspunkt i konkrete mål fra den nye læreplanen og hele prosessen planlegges med elevens læring som hovedfokus. Vi utvikler en helhetlig plan for kodearbeidet med et omfattende støttekorps bestående av ledere, fagkompetanse, kodementorer (ledere og lærere) og kodeknekkere (elever). Arbeidet har foregått gjennom en kreativ og motiverende utvelgelsesprosess fra idemyldring med et hav av forslag til undervisningsmateriale, til et konkret antall ideer som blir satt ut i livet. Vi bygger digitale bøker etter felles mal og sikrer opplæring av ledere, lærere og elever.

Ønsker du en hånd å holde i under din reise innen programmering og algoritmisk tenking for å sikre veien mot kompetansemålene, så er vi i Atea Skole der. Våre rådgivere med tung pedagogisk bakgrunn bistår dere i prosessen og sikrer at fokus blir ivaretatt - elevenes læring.