Til forsiden
24-11-2021

Sikre deg en bærekraftig livssyklus for elevenes læring 

Gjennom de siste årene har skolen gått gjennom en gigantisk transformasjon, fra læreren i sentrum som en utømmelig kilde til kunnskap, handler det nå om eleven.

Skoleutvikling er en lang og kompleks prosess. Med digitale enheter får elevene mulighet til å være sentrum av sin egen læring. Kanskje har du jobbet med digitale verktøy som iPad i flere år allerede eller kanskje ble du kastet ut i det under pandemien?

Læring er en kontinuerlig prosess både for elever og pedagoger. Teknologien fornyer seg hele tiden og med dette også mulighetene for ny læring. 

For at både elever, lærere og skoleledere skal få en mest mulig optimal læringsprosess med iPad, kreves det kunnskap om hvor man står i den digitale modningsprosessen, det kreves profesjonsfaglig digital kompetanse, et godt teknologisk økosystem og til slutt en bærekraftig og god sirkulær økonomi. 

Hvor er skolen i den digitale modningsprosessen? 

For å lykkes med den digitale transformasjonen, må en sikre at skolen har en helhetlig og innovativ praksis. Videre må en sikre en økonomisk bærekraftig drift av utstyret. I tillegg må en gjøre de rette valgene med hensyn til personvern. Ateas Modenhetsanalyse går gjennom områder som dette sammen med skoleeier. Resultatene av analysen blir fremstilt i en rapport som videre blir grunnlaget for bærekraftig og god plan. 

iPad i seg selv er ikke nok for å gi elevene bedre læring

For å lykkes med den digitale transformasjonen, må vi passe på at det digitale verktøyet ikke bare blir en digital skrivebok. Transformasjonen er ikke ferdig i det elevene får utdelt en iPad. Enhetene i seg selv gir ingen garantier på at elevenes læringsutbytte øker. Får å oppnå det, må det jobbes kontinuerlig med digital kompetanse.  Digital kompetanse vil si å kunne innhente og behandle informasjon, være kreativ og skapende med digitale ressurser, samt å kunne kommunisere og samhandle med andre i digitale omgivelser.

”IKT og pedagogiske verktøy i skolen skal være enkelt.”

Det innebærer å kunne bruke digitale ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver. Digital kompetanse handler også om å utvikle digital dømmekraft ved å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk. De ansattes kompetanse er avgjørende for at den digitale transformasjonen skal gi bedre læring for elevene. Lærerne må kunne vurdere når, hvorfor og hvordan bruk av IKT er et egnet redskap for å gjøre undervisningen bedre.  Modenhetsanalysen gir deg en bærekraftig plan for kontinuerlig kompetanseheving.

Et godt teknologisk økosystem  

Med økende bruk av digitale verktøy, oppdager mange at det er utfordrende å ivareta elevenes digitale sikkerhet. Atea kan tilby en teknisk sjekk av valgene som er tatt, på Apple sine utdanningsløsninger. Gjennom en rapport kommer Atea med forslag til hva man bør gjøre basert på Atea sin mønsterpraksis for Apple i skolen og videre hjelpe med å løse problemer og legge til rette for den best mulige brukeropplevelsen for lærere og elever. 

En bærekraftig og god sirkulær økonomi

IKT og pedagogiske verktøy i skolen skal være enkelt. Vi vet at lærerne har fulle timeplaner og ikke har tid til at utstyr ikke virker. Atea kan hjelpe med å bytte fra en lineær økonomi til en sirkulær økonomi. Det betyr at Atea tar ansvar for hele livssyklusen til utstyret, fra tidspunktet du bestiller og hele veien til du ikke trenger utstyret lenger. Slik sikrer en rettferdig og lik tilgang til gode digitale læreverktøy til elevene.

Les mer om Atea iPad innbytte+ med gunstig finansiering og Apple Teacher workshop.

Apple Authorised Education Specialist, vi tilbyr mye mer enn Mac og iPad

Som landets ledende leverandør til offentlig sektor og Norske skoler, har vi et ansvar for å engasjere oss i samfunnet. På samme måte som vi tar ledelsen innen miljøspørsmål og bærekraftig IT, har vi en betydelig rolle å spille i skolens digitale utvikling.

Det åpner dører for en læring som er tilgjengelig for alle, uansett forhold, og som gjennom et tydelig lederskap endrer og forbedrer skolen. Det er av denne grunn Atea har en nasjonal satsning med regionale skole team med skoleledere og lærere som vet hvordan man lykkes med digitalisering i skolen.

Vi er ekspert på Apple og hvordan vi kan distribuere enheter i organisasjoner av alle størrelser, hvordan få mest mulig ut av apper, tjenester, budsjetter og ikke minst veiledning og kursing av lærere og skoleledere.