08-03-2021

Å leie i stedet for eie er den digitale trenden i arbeidslivet

I stedet for å eie sine egne PC’er og enheter, ønsker nå virksomhetene fleksibiliteten de får med abonnement og leie av utstyret. Det kan spare virksomhetene for store engangsutgifter.

Tor Egil Hesjasveen i Atea i dress innendørs

– Vi merker et økende behov for mer fleksible løsninger for virksomheter over hele landet. Det er en internasjonal trend som også har truffet Norge de siste årene. Virksomhetene trenger ikke lengre å eie sitt eget IT-utstyr, men kan heller velge å abonnere på IT-utstyr som passer akkurat deres virksomhet. Det kan spare små og mellomstore bedrifter for store engangskostnader, sier Tor Egil Hesjasveen, leder for digital arbeidsplass i Atea Norge, og ekspert på den digitale arbeidsplassen.  

Stor vekst for PC som tjeneste 

I IT-bransjen kalles denne trenden for “PC as a service” eller “PC som en tjeneste”. En analyse anslår at veksten for denne tjenesten vil være på over 50 prosent årlig fram til 2024. PC som en tjeneste går kort fortalt ut på at du leier PC til en fast månedskostnad, der det følger med support og drift av enhetene fra leverandøren du abonnerer hos. I motsetning til tradisjonelt innkjøp av PC, der du betaler store engangsbeløp for å få utstyret på plass samtidig som dine egne IT-ansatte må være support.

Lavere totalkostnad 

Mange små og mellomstore virksomheter bruker mye tid og penger på å velge leverandør av PC og vedlikeholde utstyret. Det tar bort oppmerksomheten fra det som er kjernevirksomheten.

– I et land som består av 99 prosent små og mellomstore virksomheter, så må kostnadene holdes nede. Samtidig ønsker virksomhetene å bruke sine medarbeidere til andre ting enn å finne fram i jungelen av digitalt utstyr. Med å abonnere på PC som en tjeneste, så ordnes konfigurasjon, oppdatering, administrasjon, support, drift, selvbetjening og gjenvinning. For meg som har vært i IT-bransjen en stund og som jobber med virksomheter over hele landet, så vet jeg at de fleste bare ønsker at det skal fungere. Det gjør denne tjenesten, ofte til en lavere pris enn når du kjøper inn alt på en gang, sier Hesjasveen.  

PC’er til alle behov 

Hesjasveen mener at riktig utstyr er en avgjørende ingrediens for at de ansatte skal trives på arbeidsplassen.   

– Skal du beholde og rekruttere de flinkeste folka, så må du ha PC’er og arbeidsverktøy som de ansatte også trives med. Hvis du gjorde store engangsinvesteringer i PC-utstyret for tre-fire års siden, så skjønner jeg at mange kvier seg for å oppdatere og bytte det ut. Det slipper virksomhetene med PC som en tjeneste og de ansatte slipper å knote med utdatert utstyr, forklarer Hesjasveen.tre pcer.foto

Når du velger PC som tjeneste kan du velge mellom ulike modeller, alt etter hva slags behov dine ansatte har.

En fleksibel framtid 

Siden mars 2020 har mange nordmenn jobbet fra hjemmekontoret for å holde smittetallene nede. Mye tyder på at framtiden blir mer hjemmekontor og hybrid enn arbeidssituasjonen var før koronapandemien traff oss.

– Flere undersøkelser peker på mange ansatte trives med å veksle mellom hjemmekontoret og den fysiske arbeidsplassen. Mange har ulike behov, og det betyr også at arbeidsgivere får større utfordringer med å skaffe sine ansatte det riktige IT-utstyret,  sier han.   

 

Dette er PC som tjeneste fra Atea
  • En abonnementsløsning for PC’er for offentlige og private virksomheter
  • Velg blant maskiner fra ledende produsenter som dekker din virksomhet sine behov.
  • Atea tar ansvar for hele livssyklusen til datamaskinene
  • På stedet service er alltid inkludert ,eller velg 24/7 brukerstøtte med komplett fjerndrift som spiller på lag med din virksomhet.
  • Maskinene er pakket med resirkulert materiale
  • Transporten er gjort på den mest miljøbesparende måten

HP, Lenovo og Dell logo.foto