29-09-2019

Fem tips for å lykkes med det digitale skiftet

Nå ønsker alle sin egen versjon av produkter og tjenester, vi nøyer oss ikke lenger med en one size fits all metode. Men hva må til for at en bedrift skal kunne henge med i dette digitale skiftet?

En helt egen versjon 

Før var det slik at kundene måtte forholde seg til banken, skolen, NAV, sykehusene, og skattemyndighetene, mens det i fremtiden vil bli helt tvert om. Alle vil ha hver sin helt egen versjon av alle tjenester og produkter. Akkurat som selvangivelsen nå kommer ferdig utfylt og vi slipper å begynne med en bunke skjemaer som er lik for alle i hele landet, men hvor bare en brøkdel er relevant og angår deg, vil alle tjenester snart være i en versjon som i alt er tilpasset kundenes spesifikke preferanser, behov og ønsker. Klarer ikke du og dine å leve opp til slike forventninger og fortsetter med å tvinge kundene til å forholde seg til dine tungrodde (one size fits all) system, vil det garantert være noen, rett ved siden av deg, som har klart det.   

Relasjonen til kundene, basert på preferanser om de, vil være avgjørende for å kunne skreddersy tjenester tilpasset den enkelte kunde så langt det går. Relasjonen vil være basert på verdien vi skaper og sikkert ligne mer på et kameratskap enn det klassiske, fjerne kundeforhold, som vi nøyer oss med i dag. Det er liten tvil om at nye talenter og ny kompetanse vil behøves for å få til noe slikt.  

Netflix-versjonen 

Det digitale skiftet innebære omfattende endringer i alle virksomheter. Kundenes krav og forventninger endres fort og vi vil måtte konkurrere mot nye produkter og tjenester vi bare har drømt om. For å henge med. For å gripe mulighetene i det vi kaller det digitale skiftet, kreves det, i tillegg til fornyet blikk på forretningsmodellene våre, at vi forstår endringen og ombyttingen av rollene i gamle verdikjeder og kanskje viktigst, vår evne til å samle, analysere og tilpasse (kunde)preferanser i form av data.    

Skiftet innebærer helt nye måter å jobbe på, ny kompetanse, nye måter å snakke med kundene, samarbeidspartnerne og leverandørene på. Vi spør ofte våre kunder om hva Netflix-versjon av deres forretning er eller skal bli. Hvordan vil markedet de opererer i se ut om fem, ti eller femten år. Hva vil etterspørres og hvordan. Hvilken markedsandel ønsker man seg i et slikt fremtidig marked og hvem skal man regne med å måtte konkurrere med? Vil det være en «app store» lignende plattform i din bransje? Skal du sikte på å levere en av alle appene eller selve plattformen?  

Som i andre skifter er det ikke overskudd av dyktige talentfulle ressurspersoner med rett kompetanse som sitter klare for hoppe inn og fylle behovet. Og hvorfor skulle de som finnes på markedet ville jobbe akkurat hos deg? Ikke minst, hvordan skal dere beholde de dyktige dere alt har? Den digitale transformasjonen vil endre måten vi jobber på og kulturen på arbeidsplassen. Dagens kultur på din arbeidsplass er kanskje den største fienden for å klare det digitale skiftet. Det er ikke bare en myte. Kultur spiser faktisk innovasjon til frokost. Dere må altså prate om visjoner, innovasjon, og endringsvilje så det høres. Både internt og ekstern. Men uten en visjon om hvor dere skal blir det fort litt tannløst og lite samlende å peke blindt i luften om du skal få med deg teamet på en reise.   

Det spiller ingen rolle om man løper fort, om man springer i feil retning 

Erkjennelsen av at den eksisterende organisasjonen ikke er skrudd sammen på rett måte for å kunne levere den omfattende endring som kreves er et rett sted å starte skal dere komme i gang med skiftet. Organisasjonen har jo alt hendene fulle med å levere det som kreves for å holde hjulene i gang i dagens kjernevirksomhet som vi jo tross alt måles på. Vi kan ikke stenge fabrikken og si at vi kommer tilbake om to år, ferdig digitalisert. Det nye må leve side om side med det gamle og bare det å forstå at noe nytt ikke automatisk kommer ut av det gamle er en slags forutsetning for å lykkes med å sette fokus på selve endringen, evnen til transformasjon. Vi må makte å sette av ressurser som har i oppgave å bedrive transformasjons arbeidet og se til at en strategi formes. Ofte er det klokeste å etablere et program, velsignet og styrt av ledergruppen, som kan fungere på tvers av alle avdelinger med et tydelig mandat.  

Fokus må legges på virksomhetens evne til å flytte posisjon over tid. Transformasjonen handler ikke å innføre enkelt systemer som er litt smartere enn det gamle for å spare penger eller se til at vi jobber litt smartere. Transformasjonen er heller Ikke lanseringen av en ny digital tjeneste (litt mer av det samme) på toppen av alt vi fra før av leverer. Det er ikke nok. Transformasjonen må til slutt resultere i en bølge av digitale (relasjonsskapende) løsninger, tjenester og produkter. Men viktigst av alt, det digitale skiftet åpner opp for at relasjonen til kundene vil endre seg drastisk. Endringer vil ligge i måten vi kommuniserer med kundene og hvordan vi skaper verdi for dem. Hva skal vi gjøre i dag for å bli mer av en slik leverandør eller produsent? Det vil skje gradvis, men du må ha et mål. Det spiller jo ingen rolle at du springer fort, om du springer i feil retning. Altså finnes det heller ingen tryllestav eller quick fix som kommer deg til redning. Hadde det vært så enkelt som å bare ansette en ny direktør med digital tittel og si “du har den”, da hadde det ikke vært altomgripende endring som angår hele virksomheten vi pratet om. Men det er det.     

Sett av tid og ressurser for å legge en langsiktig og kortsiktig plan for transformasjonen. Dette krever god forklaring helt opp i ledelsen hvor forståelsen av hvorfor transformasjonen er så viktig og ikke kan skapes på løs grunn og drives av sporadiske, tilfeldige aktiviteter i hytt og pine. Det er lett å somle bort dyrebar tid med tull og fjas når man ikke vet hvor man skal begynne og man så gjerne vil gjøre noe i alle fall. Men sannheten er at transformasjonen krever tung forankring og dyp involvering fra ledelsen og eierne. Du slipper ikke unna nødvendigheten av å ha en strategisk plan. Ta hjelp, lytt til kjentfolk. Det får heller ta litt tid å komme i gang.

5 tips for å lykkes med det digitale skiftet 

  1. Få teknologikompetanse inn i ledergruppen og i styrerommet. Den kanskje største utfordringer at toppledelsen mangler teknologikompetanse. Start arbeidet med en digital transformasjonsstrategi
  2. Etablerer en intern “muskel” for det digitale skiftet i form av tverrfaglige team og konsentrer deg om kunnskap om kunden og deres behov. Tydelig mandat kreves. 
  3. Utarbeid et eller flere scenario for hvordan markedet vil se ut om ti til femten år, hva må vi gjøre i dag for å nå en definert målsetting om en posisjon i den fremtiden? 
  4. Skill mellom operasjonell (drift) og strategisk IKT (utvikling og transformasjon) og sikre nødvendige ressurser og målrettede utvikling av nye tjenester og produkter
  5. Hent kompetanse og inspirasjon utenfra. Ved å «leie inn» kompetanse kan man få tilgang til verdifull erfaring i en etableringsfase mens man jobber internt med et bedre samspill mellom forretninger og IT.