08-06-2020

Sporing av fisk vil øke verdien på sjømateksporten med flere hundre millioner i årene fremover

Norges nest største eksportnæring vil med blokkjede-teknologi kunne få bedre betalt for fisken, og forbrukerne tryggere mat. Dette skyldes at sjømatnæringen får bedre kontroll og mer effektive og bærekraftige verdikjeder.

Bilde av fiskemerder på sjøen

– Vi ser en raskt voksende utvikling hvor forbrukerne ønsker å kjøpe mat som de kjenner opprinnelsen til og som gir trygghet for at den ikke er tuklet med når den ligger på matfatet, sier Michael Jacobs, administrerende direktør i Atea.

Michael Jacobs, adm. dir i Atea

Michael Jacobs i Atea har stor tro på teknologien som gjør det mulig å spore fisken

Første i verden av sitt slag

Atea og bransjeorganisasjonen Sjømatbedriftene har inngått en intensjonsavtale om bruk av blokkjedeteknologi fra IBM for virksomheter i sjømatnæringen. Avtalen er den første i verden av sitt slag. Seks sjømatbedrifter er allerede i gang med prosjekter for å prøve ut teknologien. Kvarøy Fiskeoppdrett har kommet lengst, og leverer nå produkter til det amerikanske markedet med denne sporingsteknologien.

- Det er viktig for våre kunder at maten de spiser er trygg, og at de kjenner til fiskens reise til middagsbordet. Det er rett i tiden å ha fokus på dette, da forbrukerne vil ha mer informasjon om hvor maten de spiser kommer fra, sier Alf-Gøran Knutsen, daglig leder i Kvarøy Fiskeoppdrett.

Starter opp nasjonalt nettverk

Sjømatbedriftene vil i løpet av kort tid etablere et nasjonalt blokkjedenettverk sammen med Atea basert på blokkjede-teknologi fra IBM.

- Nettverket vil bli drevet som en egen enhet, og det vil være tilgjengelig for alle. I praksis betyr dette at alle sjømatprodusenter i Norge vil kunne nyttiggjøre seg teknologien og ta i bruk sporingstjenesten, forklarer administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson.

Robert Eriksson, adm.dir. i Sjømatbedriftene, tror fisk som i større grad kan spores har høyere markedsverdi (Foto: Sjømatbedriftene).

Vil bety mye for sjømatnæringen

Sjømatnæring tror teknologien kan få stor betydning framover, og har tro på at konkurransekraften vil øke.

– Norsk sjømat er kjent for den gode kvaliteten. Samtidig har vi i dag fortsatt ikke mulighet til å følge med på hvor fisken kommer fra, oppvekstsvilkår, lagringsforhold, matjuks og hvor mye fisk som faktisk ender opp i svinn. Gjennom denne teknologien blir dette mulig, og vi tror dette bare er starten på noe som vil bety mye for næringen framover, og vil bidra til økt konkurransekraft ved at vi får mer miljøvennlig matvareproduksjon. Dette vil igjen gi produsentene bedre betalt for fisken, sier Eriksson.


Norge eksporterer fisk for enorme verdier (Foto: IBM).

Og legger til: 
– Flere markedsundersøkelser viser at det er økt betalingsvillighet for mat som kan dokumentere at den er produsert på en trygg og bærekraftig måte. Alt etter hvor stor andel av fisken aktørene velger å spore, ligger det et potensiale på flere hundre millioner kroner i økt markedsverdi, sier Eriksson.

Trygg mat for forbrukerne

Betalingsvilligheten for trygg mat i markedet er økende. Kundene etterspør mer dokumentasjon om maten de spiser.

 – Med blokkjede vil en kunde i butikken vite hvilken fjord fisken er fra og når den ble fisket, hvilket for den har spist og om dette er bærekraftig. Tollvesenet vil være mer opptatt av volum, informasjonstilgang og lokasjon på data for å få til en mer effektiv tollklarering av lastebiler. Med blokkjede kan vi samle all informasjonen som trengs, og samtidig dele relevante data med tredjepart, forteller Espen Braathe i IBM Food Trust Europe.

Laks i skiver

Sjømatnasjonen Norge passerte i 2019 den magiske grensen på 100 mrd kroner i eksport. 36 millioner måltid eksporteres hver eneste dag med norsk sjømat til i overkant av 140 land (foto: IBM)

Stort potensial for andre næringer

I første omgang vil denne teknologien brukes i sjømatnæringen, men har et stort potensial innenfor andre næringer som for eksempel landbruk og retail. Sjømatnæringen eksporterte i 2019 fisk for over 100 mrd. kroner, mens retail/dagligvaremarkedet har en verdi på over 170 mrd kroner i året.

Om teknologien

Matsporingsverktøyet til IBM Food Trust er en sikker «sporingshub» som tilrettelegger for at all relevante data, sertifikater, dokumenter og lignende kan samles i blokkjede og effektivt deles med ulike aktører som for eksempel leverandører, myndigheter eller importører. Informasjon og data som lagres i blokkjeder kan ikke endres eller tukles med. Dataene er tilgjengelige i sanntid. Atea leverer konsulenttjenester på teknologien.

Om sjømatnæringen

Sjømatnasjonen Norge passerte i 2019 den magiske grensen på 100 mrd kroner i eksport. 36 millioner måltid eksporteres hver eneste dag med norsk sjømat til i overkant av 140 land.