Til forsiden
16-01-2020

Mer bærekraftig med blockchain-teknologi

Trygg mat er en av vår tids største utfordringer på globalt nivå. Under Sjømatdagene på Hell 14. januar 2020 lanserte IBM i samarbeid med Atea et matsporingsverktøy, basert på blockchain (blokkjede), som skal gjøre det mulig å spore fiskens ferd fra hav til bord.

Oppdrettsanlegg på havet

Bruk av blokkjede-teknologi gir oppdrettsnæringen bedre kontroll og mer effektive og bærekraftige verdikjeder i sann tid, det vil sikre trygg data som viser eksempelvis temperatur og lokasjon på last. For forbrukerne betyr dette tryggere og mer sporbar mat. Kvarøy Fiskeoppdrett er en av to virksomheter i Norge som nå tester denne teknologien for å få bedre kontroll på sin verdikjede.

– Norsk sjømat er kjent for den gode kvaliteten. Samtidig har vi i dag fortsatt ikke mulighet til å følge med på hvor fisken kommer fra og oppvekstsvilkår, lagringsforhold, matjuks og hvor mye fisk som faktisk ender opp i svinn. «Best før»-datostempling, slik vi har i dag, er kun en indikator, og kan bli totalt verdiløs dersom ytre faktorer har forringet kvaliteten, sier Trond Henriksen, leder Havbruk Atea.

– For eksempel vil en kunde i butikken kanskje vite hvilken fjord fisken er fra og når den ble fisket, hvilket for den har spist og om dette er bærekraftig, mens Tollvesenet vil være mer opptatt av volum, informasjonstilgang og lokasjon på data for å få til en mer effektiv tollklarering av lastebiler. Med blokkjede kan vi samle all informasjonen som trengs, og samtidig dele relevante data med tredjepart. 

–Norge ligger langt fremme teknologisk. Dette er også en av de viktigste grunnene til at vi har valgt å teste ut blokkjede-teknologien akkurat her. I tillegg er norsk oppdrettsnæring opptatt av å bli mer bærekraftig og bidra klimamålene. Så dette er «perfect match».

Om lanseringen

Nyheten ble lansert under Sjømatdagene på Scandic Hell 14. januar 2020, en av de viktigste møteplassene for sjømatnæringen de siste 25 årene. Konferansedagen arrangeres av Sjømatbedriftene og fiskeri – og sjømatminister Harald Tom Nesvik åpner konferansen.
På lanseringen delte Bob Wolpert, senior vice president, Golden State Food, som er Americas ledende leverandør av hamburgere til bla. McDonalds erfaringer. Golden State Foods har vært beta-tester på teknologien som nå rulleres ut til sjømatnæringen i Norge. Espen Braathe fra IBM Food Trust Europe kommer for å fortelle om hvordan og hvorfor IBM satser på matsikkerhet og matsporing.

Om teknologien

Matsporingsverktøyet til IBM Food Trust er en sikker «sporingshub» som tilrettelegger for at all relevante data, sertifikater, dokumenter og lignende kan samles i blokkjede og effektivt deles med ulike aktører som for eksempel leverandører, myndigheter eller importører. Informasjon og data som lagres i blokkjeder kan ikke endres eller tukles med. Dataene er tilgjengelige i sanntid. Atea leverer konsulenttjenester på teknologien.

Om fiskeoppdrettsnæringen

Sjømatnasjonen Norge passerte i 2019 den magiske grensen på 100 mrd kroner i eksport. 37 millioner måltid eksporteres hver eneste dag med norsk sjømat til i overkant av 140 land.