28-05-2021

Bruker blokkjedeteknologi for å spore laksen fra rogn til tallerken

Bærekraft og mattrygghet blir stadig viktigere for forbrukere. Nå tar lakseprodusent Nova Sea grep og skal spore fisken fra fiskemæren til tallerkenen med blokkjedeteknologi.

Oppdrettsanlegg på havet

I fjor lanserte Sjømatbedriftene og Atea det nasjonale sporingsnettverket Norwegian Seafood Trust, bygget på IBM teknologi. Gjennom nettverket får oppdrettsaktører vist fram data fra hele fiskens livsløp til forbrukere fra hele verden. Nå kobler laksepodusenten Nova Sea seg på.

– Vi ser at forbrukerne i stadig økende grad stiller krav til produktene de konsumerer. De vil spise sunne og trygge matvarer, som er produsert på en bærekraftig måte. Ved å kunne dele, vise og dokumentere hvordan fisken har vokst opp, hva den har spist, hva slags vannkvalitet de lever i og hvordan fisken kommer seg til middagsbordet, vil forbrukerne ha full kontroll over maten de spiser, forteller Bjørn Olvik, salgssjef i Nova Sea.

Tar i bruk innovativ teknologi

Nova Sea er en av de største nordnorske produsentene av laks og har lokaliteter langs hele Helgelandskysten. Olvik trekker frem selskapets ønske om å bruke innovativ teknologi for å styrke sin posisjon inn mot forbrukerne.

Helt siden selskapet ble stiftet for 50 år siden, har prinsipper som ærlighet, nøkternhet i drift, bærekraft og fiskevelferd stått i forsetet hos den nordnorske oppdrettsaktøren. Nå gir blokkkjedeteknologi og sporingsnettverket dem en mulighet til å dele informasjonen fra hele produksjonsløpet på en enklere måte.

– Vi er stolte av vårt produkt, vårt selskap og vår drift. Informasjonen vi nå deler har vi alltid hatt, men nå er den tilgjengeliggjort for forbruker på en helt ny måte. Teknologien gir oss uante muligheter. Satsingen bidrar til at forbrukere får besvart sine spørsmål, samtidig som næringen som helhet blir mer transparent, åpen og troverdig, sier Olvik.

Lær mer om blokkjedeteknologi i Ateas podkast: 

Møter næringens globale utfordringer

Espen Braathe, ansvarlig for IBM Food Trust Europe, sier blokkjedeteknologi imøtekommer forbrukernes og bransjens behov for dokumentasjon:

– Bransjen har over tid blitt utfordret på å få på plass gode dokumentasjonssystemer som forteller alt om maten vi spiser. Blokkkjedeteknologi muliggjør denne type sporing og dokumentasjon på en sikker og enkel måte, sier Braathe.

Bør bli en framtidig standard

For Atea er sjømatnettverket viktig, og teknologiselskapet mener sporingen av fisk bør bli en framtidig standard for Norges nest største næring.
– Vi ønsker at dette skal være en standard for norske lakseprodusenter, og deltagere i verdikjeden, slik at vi alle vet at dataen er ekte, pålitelige og troverdige. Dette sikrer også en mer bærekraftig matproduksjon i alle ledd, sier Michael Jacobs, administrerende direktør i Atea.

Nova Sea sitt oppdrettsanlegg på havet

En av fiskemærene til oppdrettselskapet Nova Sea. Foto: Nova Sea

Også Robert Eriksson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene og Norwegian Seafood Trust AS, mener at det er økte forventninger fra markedet om å dokumentere bærekraft i produksjonen:
– Markedet der ute er i stadig større grad opptatt av ren og miljøvennlig laks. Derfor er det økte forventninger der ute til at man kan dokumentere bærekraften i produksjonen. Det at dette nå er mulig vil styrke merkevaren og omdømme til norsk laks, sier Eriksson.

Hele verdikjeden representert

Jo flere aktører fra verdikjeden som er koblet på nettverket, dess sterkere blir evnen til informasjonsdeling og validering. BioMar ble koblet til nettverket i fjor og er den første fôrprodusenten på nettverket:

– Mer og mer informasjon kreves om maten og fisken vi spiser. Denne informasjonen er ikke alltid like tilgjengelig for aktørene i verdikjeden, men vil kunne bli det gjennom ny teknologi og sporing!, sier Vidar Gundersen, bærekraftsansvarlig i BioMar.

– Vi i Norwegian Seafood Trust er utrolig stolte over å ha fått med oss Nova Sea og BioMar inn i sporingsnettverket. De er med å sette den nye norske standarden for sporing av fisk og baner vei for alle de norske aktørene, Eriksson i Norwegian Seafood Trust.