29-03-2022

Norsk teknologi skal revolusjonere matindustrien i hele Norden

Digitaliseringen av matindustrien er i full gang. Nå inngår Atea og programvareselskapet TotalCtrl et samarbeid for å styrke og sikre sporbarhet og kutte matsvinn.

Charlotte Aschim og Eugenie Bakous

I 2020 ble det kastet 400 000 tonn spiselig mat i Norge, noe som tilsvarer omtrent 75 kilo med mat per innbygger, og et tap på ca. 20 milliarder norske kroner, ifølge en rapport fra Matvett AS. Innen 2030 skal matsvinnet i Norge halveres. For å få til det kreves det økt innsats i alle ledd.

– Matindustrien er relativt tradisjonell og trenger å innovere seg for å møte krav fra både myndigheter og forbrukere, samt sikre fleksibilitet i en verden i endring. Sammen med Atea vil vi kunne tilby våre kunder sporbarhet fra A til Å, og en datainnsikt de sårt har manglet for å kunne planlegge, produsere, kjøpe og selge smartere, sier Charlotte Aschim, administrerende direktør i TotalCtrl.  

Sporbarhet fra produsent til tallerken 

Det norske start-up og programvareselskapet TotalCtrl, en ledende aktør innen forebygging og optimalisering av matvarelagerhåndtering, skal nå sammen med Atea sikre trygg og enkel sporbarhet av matinformasjon - fra produsent til tallerken - ved bruk av blokkjede-teknologi. Slik skal de bidra til å minimere matsvinn i hele verdikjeden. 

– Vi vil gjøre det enkelt å få total kontroll over dataflyten, noe som vil være essensielt for å sikre en trygg og lønnsom verdikjede for alle parter involvert. Dette vil også bidra til å kunne kutte matsvinnet, forteller Aschim.

Teknologien som muliggjør matsporingen, er blokkjede-teknologi. Teknologien kan hjelpe virksomheter i hele kjeden med alt fra kvalitetskontroll, innkjøpsbehov og risikominimering til tilbakekalling av partier. Med blokkjede-teknologi kan også forbrukeren holde styr på matens opprinnelse, temperatur og leveringstid.

En mer bærekraftig verdikjede 

Samarbeidsavtalen mellom TotalCtrl og Atea omhandler kartlegging, design, markedsføring og implementering av sporingsløsninger for næringsmiddelindustrien i hele Norden. Dette betyr at restauranter, butikker og kommuner kan få bedre kontroll over matlagrene sine. Hensikten med samarbeidet er å tilby en standard, og en helhetlig løsning, for sporing og dokumentasjon av næringsmidlers verdikjede.  

– Sammen med TotalCtrl skal vi dekke forskjellige ledd i verdikjedene, og tilby en løsning for sporing og dokumentasjon av data for å sikre en mer bærekraftig og sirkulær verdikjede. Bærekraft, matsvinn, forbrukernes bevissthet og etterspørsel, samt åpenhet på alle nivåer, er driverne for dette samarbeidet, sier Eugenie Bakous, rådgiver for GlobeTrack i Atea.