21-02-2018

Joda, det gikk godt for Charlie Buckets pappa

Da jeg fortalte hjemme at jeg skulle skrive noen ord om teknologi, sa min datter på ni år til meg, "du må skrive om jobber og roboter mamma". Tydeligvis har familiens yngste fått med seg ivrige diskusjoner rundt middagsbordet de siste ukene.

Tiril Fjeld
Denne teksten er skrevet for Haugesunds Avis der Tiril Fjeld er ekstern fredagsspaltist.

Hun fortsatte, «det er jo som Willy Wonka mamma, du vet Charlie, han det handler om. Pappaen hans mistet jobben i fabrikken der han skrudde korker på tannkremtubene. Det kom en maskin og erstattet han. Det er jo det samme nå, bare at det er roboter.»

Hun tegner et dystert bilde når hun snakker om boken til Roald Dahl. Den ellers så festlige boken om Charlie og Sjokoladefabrikken tar utgangspunkt i den første industrielle revolusjon og nå står vi i starten på den fjerde. Denne gangen er det datateknologi og robotikk som automatiserer arbeidsoppgavene våre.

”Det er din kunnskap om jobben du har kombinert med kreativitet som skaper nye løsninger.”

Vi i IT-bransjen har jobbet med jobbet med digitalisering i mange år, vi har bare kalt det noe annet. Vi har erstattet oppgaver som kan løses raskere og mer effektivt ved hjelp av teknologi. Heldigvis tror jeg ikke vi må slutte på fabrikken slik faren til Charlie måtte, tvert imot tror jeg vi får mye mer spennende oppgaver i årene fremover.

”Det handler om produktivitet mer enn effektivitet.”

Næringslivet må ta innover seg den omveltningen som nå er i ferd med å skje, og vi som ansatte må være villige til å endre oss. Endringsvilje er ikke lenger nok, det er vår endringsevne og kreativitet som blir de viktigste kunnskapene næringslivet vil etterspørre fremover.

Årsaken til at vi både fra riksaviser, NHO og gjennom stortingsmeldinger får beskjed om at vi er nødt til å digitalisere, er den økte globaliseringen og den nye delingsøkonomien. Vi må henge med. Det gjorde de norske bankene da de sluttet seg til DNBs satsning på digitale betalingsløsninger. Vi som nasjon må være mer konkurransedyktige ovenfor de store globale selskapene som utfordrer etablerte forretningsmodeller, som AirBnB, Facebook, Amazon, Über og andre selskaper vi ikke har møtt enda.

”Teknologien har med seg store forandringer, men også nye muligheter!”

Og vi adopterer teknologi raskere og raskere, bare se hvor raskt endringene skjer i det muntlige språket vårt. Det er ikke mange år siden vi la til verbet «å google» i stedet for å si «å søke» i vokabularet vårt. Det brukte vi noen år på å gjøre. I 2016 kom Vipps. Og straks så startet vi med «å vippse» penger til hverandre. Det tok oss kanskje et par måneder. Endringene skjer raskt.

Det gode er at erfaringene fra norske virksomheter som har gjennomført suksessfulle digitaliseringsprosjekter er entydige. Det blir kanskje ikke færre ansatte, men flere får store endringer i sine arbeidsoppgaver. Og her er mitt teknologipositivistiske syn: Dette gir oss muligheter, det er gode nyheter for folk flest. Teknologien har med seg store forandringer, men også nye muligheter!

Mange av oppgavene som automatiseres er repeterende, ensformige og kanskje kjedelige. Det kan være å grave i data, tall, lage rapporter, flytting av data mellom systemer; i grunnen lite verdiskapende oppgaver. Det vil være mer nyttig å bruke denne energien på å løse problemer, enn å lete frem fakta fra i går. Det handler altså om å frigjøre ressurser til å jobbe med noe som kan gi bedriften økt verdi, inntjening og til og med kanskje innovasjon.

Da kommer kreativiteten inn. Det er din erfaring og kunnskap om den jobben du har kombinert med kreativitet som skaper nye løsninger og utfordrer det vi «alltid har gjort». Det handler om produktivitet mer enn effektivitet.

Det aller meste av digitaliseringen handler om å overta oppgaver raskere og mer effektivt ved hjelp av teknologi. Kunnskapen sammen med fantasi vil være det som gir oss innovasjon og verdiskapning.

Vær nysgjerrig, forestill deg hva du kan bidra med i din virksomhet dersom dine oppgaver ble digitalisert. Hvordan kan du kan øke din relevans, og hva kan du gjøre?  Jeg tror det blir en spennende reise!

PS! Det gikk godt for Charlies Buckets pappa. Han fikk seg ny jobb. Som reparatør for maskinen som gjorde ham overflødig.

Tiril Fjeld

Teknologioptimist og avdelingsleder i Atea