Til forsiden
15-06-2017

Fem hovedgevinster med smartbyggteknologi

Les mer om hvilke hovedgevinster smartbygg teknologi gir.

Illustrasjon av by og digitale ikoner
  1. Konvergert infrastruktur gir enklere, billigere, mer fleksible og robuste bygg.
  2. Økt produktivitet og samhandling: Har du mål om en aktivitetsbasert arbeidsplass der folk jobber etter oppgaver eller team har vi løsninger som støtter dette. Disse løsningen kan gjøre det lettere å for eksempel få levert kaffe til møtet, skaffe ledige møterom, eller finne folk.
  3. Optimalisere areal og ressursbruk: Samtidig som arbeidsdagen forenkles vil det også optimalisere ressursbruken. I USA har man flere steder ved bruk av smartbygg gått fra å beregne 1,2 arbeidsplasser per ansatt til 0,6. Man har altså halvert plassbehovet. Så kan hver enkelt bedrift vurdere hva man skal bruke den resterende plassen på: sette ansatte tettere sammen, kaffebar eller kanskje et biljardrom.
  4. Fra reaktivt til proaktivt: Ved å dra inn byggsystemene i database og gjøre en kognitiv analyse på det kan man drive med forebyggende vedlikehold: det betyr at i stedet for at vaktmesteren skal gå og sjekke kan han eller hun beregne når lyspærer må skiftes, eller når såpedispenseren på toalettet er tom.
  5. Redusere avfall og energibruk: Med et integrert system kan man styre lys og ventilasjon for å spare strøm. Man kan ta alle proprietære systemer som ventilasjon, adgangskontroll eller brannvarsling som alle kjører på egne avlukkede systemer med over i «vår» IT-baserte verden og får det IP-basert.