15-06-2017

Fem hovedgevinster med smartbyggteknologi

Illustrasjon av by og digitale ikoner

 

  1. Konvergert infrastruktur gir enklere, billigere, mer fleksible og robuste bygg.
  2. Økt produktivitet og samhandling: Har du mål om en aktivitetsbasert arbeidsplass der folk jobber etter oppgaver eller team har vi løsninger som støtter dette. Disse løsningen kan gjøre det lettere å for eksempel få levert kaffe til møtet, skaffe ledige møterom, eller finne folk.
  3. Optimalisere areal og ressursbruk: Samtidig som arbeidsdagen forenkles vil det også optimalisere ressursbruken. I USA har man flere steder ved bruk av smartbygg gått fra å beregne 1,2 arbeidsplasser per ansatt til 0,6. Man har altså halvert plassbehovet. Så kan hver enkelt bedrift vurdere hva man skal bruke den resterende plassen på: sette ansatte tettere sammen, kaffebar eller kanskje et biljardrom.
  4. Fra reaktivt til proaktivt: Ved å dra inn byggsystemene i database og gjøre en kognitiv analyse på det kan man drive med forebyggende vedlikehold: det betyr at i stedet for at vaktmesteren skal gå og sjekke kan han eller hun beregne når lyspærer må skiftes, eller når såpedispenseren på toalettet er tom.
  5. Redusere avfall og energibruk: Med et integrert system kan man styre lys og ventilasjon for å spare strøm. Man kan ta alle proprietære systemer som ventilasjon, adgangskontroll eller brannvarsling som alle kjører på egne avlukkede systemer med over i «vår» IT-baserte verden og får det IP-basert.

 

Les mer om SmartBygg