22-03-2023

Risa-gruppen: En utfordrer på bærekraft i anleggsbransjen

Med en CO2-rapporteringsplattform som skal bidra til mer miljøvennlig drift skiller Risa-gruppen seg ut som en nytenkende aktør i anleggsbransjen.

To arbeidere Risa-Gruppen

I 2021 signerte de største norske byene en storbyerklæring med mål om at kommunenes bygg- og anleggsvirksomhet skal være utslippsfri innen 2025, og dette skal etterleves av hele byggebransjen innen 2030.

For å nå disse målene vil bransjen få strengere krav om rapportering på miljø og bærekraft, og det forutsetter at man tar i bruk nye teknologier. Der er en av landets største maskinentreprenører, Risa-gruppen, allerede på god vei. De har lenge brukt teknologi for å kunne forbedre og dokumentere sine arbeidsprosesser, og jobber fremdeles målrettet for å videreutvikle driften – blant annet med bistand fra Atea. 

Lærer av hverandre

Samarbeidet mellom Risa-gruppen og Atea er ikke nytt, men etterhvert som relasjonen har utviklet seg, har det oppstått nye muligheter for verdiskapning som et resultat av tettere samarbeid.

I dag leverer Atea en dataplattform som brukes til CO2-rapportering og ressursplanlegging av kjøretøy og maskiner. Lars Rune Nygård, leder for utvikling og produksjonsteknologi i Risa-gruppen, er fornøyd med å ha Atea på laget. 

– Med Atea har vi en partner som har forståelse for vårt forretningsområde. Sammen jobber vi for en mer datadrevet og moderne drift, men også mot en mer bærekraftig bransje i sin helhet, sier Nygård.

Tenker nytt om bærekraft og miljø

Dataplattformen som leveres av Atea inneholder en kombinasjon av data fra Risa-gruppen sitt planleggingsverktøy og sanntidsdata fra utstyrsleverandørene som gjør det mulig for dem å se hvor mye CO2-forbruk de ulike kjøretøyene og maskinene har hatt i løpet av et oppdrag. Dette kan de rapportere videre til sine oppdragsgivere slik at de får oversikt over hvor mye utslipp de har hatt i løpet av et prosjekt.

”På veien mot en grønnere anleggsbransje er rapportering et viktig tiltak. Dette er teknologi som tidligere har vært forbeholdt de største aktørene innen bank, forsikring, olje og gass.”

— Henning Larsen i Atea

Henning Larsen i Atea har hovedansvar for prosjektet. Han synes det er spennende å samarbeide med en aktør som er fremoverlent og tenker nytt om bærekraft og miljø.

– På veien mot en grønnere anleggsbransje er rapportering et viktig tiltak. Dette er teknologi som tidligere har vært forbeholdt de største aktørene innen bank, forsikring, olje og gass, så det at vi nå kan introdusere dette for nye aktører som Risa er utrolig gøy, sier Larsen.

Teknologi gir konkurransefortrinn

Risa-gruppen har også tatt i bruk moderne teknologi på andre områder, som for eksempel i form av sensorer til tunneler som kan fortelle hvor skitne de er. På den måten kan tunnelen vaskes etter behov fremfor at den blir vasket på en fast frekvens hvor det risikeres at den vaskes for sjeldent eller for ofte.

– Det at Risa-gruppen har tatt et strategisk valg i å modernisere sine verktøy og prosesser vil først og fremst effektivisere og gjøre driften deres mer bærekraftig, men også gi dem et konkurransefortrinn i markedet, sier Larsen.