Til forsiden
17-06-2024

Seks tips for å lykkes med bærekraftige IT-anskaffelser

Sitter du med ansvar for anskaffelse av IT i din virksomhet og syns det er krevende å lykkes med 30 prosent vekting av miljøkriterier?

Nelly Flatland, bærekraftsjef i Atea Norge

Vi har samlet seks tips som vil sørge for at du lykkes:

 1. Målrettet bærekraft
  Forsikre deg om at IT-anskaffelsen er i tråd med virksomhetens overordnede bærekraftmål og strategi. Dette sikrer at innkjøpet bidrar til å nå virksomhetens miljømål.

 2. Bruk kriterieveiviseren
  Direktoratet for økonomi og forvaltning (DFØ) har utarbeidet en kriterieveiviser som er et nyttig verktøy for å formulere miljø- og sosiale krav i anskaffelsesprosessen.

 3. Vektlegging av miljø i anbud
  Sørg for at miljøpåvirkningen vektes med minst 30 prosent i anbudsprosessen, i tråd med forskrift om offentlige anskaffelser § 7-9. Det anbefales å legge inn tydelige evalueringskriterier for å kunne skille mellom leverandørene, og samtidig gi leverandørene god forståelse i anbudsteksten for hvordan dere vil evaluere de ulike kriteriene. Spørsmålene som vektes skal ha tilknytning til leveransen. 

 4. Still tydelige miljøkrav
  Bruk påvirkningskraften dere har som innkjøper til å få leverandør og produsent til å redusere sitt klimaavtrykk. Still krav til leverandøren om å redusere utslipp og ha en positiv miljøpåvirkning. Etterspør sertifiseringer og offentlige bærekraftrapporter.

 5. Etisk produksjon
  Still tydelige krav til etisk produksjon og oppfølging av verdikjeden. Leverandøren bør ha etiske retningslinjer basert på internasjonale standarder, som for eksempel de åtte ILO-kjernekonvensjonene og prinsippene i FNs Global Compact. Velg leverandører som er medlem av Responsible Business Alliance (RBA), og be leverandøren og produsenten vise til konkrete resultater/effekter av arbeidet med etisk handel og oppfølging av verdikjeder. 

 6. Sirkulærøkonomi
  Legg inn krav om avhending i alle avtaler for å sikre at IT-utstyret leveres inn til gjenbruk eller resirkulering, med sikker sletting. Dette bidrar til sirkulærøkonomi og reduserer miljøpåvirkningen. Still spørsmål om transport, oppbevaring, forvaltning, sikker sletting, videresalg og miljørapporter som dokumenterer reduksjon av klimautslipp i forbindelse med gjenbruk og resirkulering av IT.

  Nelly Flatland
  Har du spørsmål?
  Nelly Flatland, Leder for Bærekraft
  Send e-post til

  Pssst! Vi trenger dine innspill 👋

  Hvert år gjennomfører vi i Atea en undersøkelse kalt Atea Sustainability Focus (ASF). Ved å delta i ASF-undersøkelsen bidrar du til en mer bærekraftig IT-bransje. Formålet med undersøkelsen er å vise bransjen hvordan organisasjoner i det nordiske markedet prioriterer bærekraft i innkjøp av IT, og å identifisere hindringer og muligheter for mer bærekraftige IT-løsninger. Det tar ca. 5 minutter å svare på undersøkelsen.