17-03-2022

Nordens største konferanse om bærekraft og IT – nå for første gang i Norge

Atea Sustainability Forum (ASF), er Nordens største konferanse om bærekraft og IT som nå går av stabelen for første gang i Norge.

ASF illustrasjonsbilde

En viktig møteplass for bærekraft

Atea Sustainability Forum (ASF) er en bærekraftkonferanse for virksomheter som er i gang med bærekraftarbeidet, og er en plattform for dialog mellom de store nordiske innkjøperne av IT og de som er ansvarlige produsenter. Konferansen har med stor suksess allerede blitt arrangert i flere år i våre nordiske land.

Deler av programmet streames direkte fra vår avdeling i Sverige der vi får ta del i bærekraftarbeidet på nordisk nivå. I tillegg får vi spennende besøk av de fremste foredragsholderne innen bærekraft i Norge.

Trenger vi mer fokus på bærekraft?

Du tenker kanskje at vi allerede har satt tilstrekkelig søkelys på bærekraft, og at bærekraft etter hvert begynner å fremstå som et slitt buzzord?

Vi tror tvert imot at vi trenger mer, og ikke mindre fokus på bærekraft. For bærekraft er ikke bare klima og miljø, men også økonomiske og sosiale forhold. Vi kan ikke bare snakke om hvordan vi skal leve i fremtiden, vi må samtidig snakke om hva vi skal leve av, altså den grønne økonomien.

I en verden hvor vi stadig ser økende ulikheter og globalisering, mennesker på flukt som skal innlemmes i nye samfunn, er vi nødt til å rette blikket mot mangfold og inkludering.

Hvordan vil den nye åpenhetsloven påvirke norske virksomheter?

Den nye åpenhetsloven trer i kraft 1. juli, og vil påvirke norske virksomheter og pålegge dem et rapporteringsansvar. Dette blir et viktig tema på konferansen denne dagen. Ansvaret gjelder både faktiske forhold og mulige risiker i verdikjeden. Dette vil stille krav til transparens. Hva skjer når åpenhetsloven trer i kraft? Hvem gjelder den for? Hvilke krav vil stilles? Dette er tema fra vår direktesendte Tech-podcast «Teknologi og mennesker» der Mali Holi Skogen fra IKT- Norge og Bente Øverli fra Forbrukertilsynet er gjester.

Hvordan kan vi sammen arbeide med bærekraft for å utgjøre en forskjell?

Nikolai Astrup, tidl. modernisering og digitaliseringsminister, Kaja Elise Gresko, rådgiver i Etisk Handel Norge, Bengt Rosing Borren fra Microsoft, og Lars Nordbryhn fra IBM er noen av våre spennende gjester våre under konferansen.

Vi kan også friste med smakfull vegetar-lunsj fra Hanne Lenes Vegetar.

Grip denne unike sjansen for kompetanseheving om hva virksomheter og innkjøpere samlet kan bidra med for at bransjen kan bevege seg inn i en mer bærekraftig retning.

Tidspunkt: Torsdag 24. mars 2022 kl. 09:00-12:30

Sted: Atea Norge, Karvesvingen 5, 0579 Oslo

Har du spørsmål om Atea Sustainability Forum (ASF)?

Nelly Flatland
Nelly Flatland
Send e-post til