16-06-2022

Årets ASF-undersøkelse er i gang

Atea ønsker å påvirke våre leverandører og verdikjeder i tråd med behovene blant nordiske IT-innkjøpere, men for at vi skal kunne bruke vår påvirkningskraft riktig i møte med leverandører, trenger vi innspill fra dere. Vi håper du har anledning til å bruke noen minutter på å besvare undersøkelsen som du finner ved å klikke på lenken under. Da vil du være med på å påvirke hvordan leverandører og produsenter skal jobbe mer bærekraftig fremover.

Om ASF-undersøkelsen

Hvert år lanserer vi ASF-undersøkelsen hvor vi inviterer nordiske IT-kjøpere til å dele deres behov og prioriteringer. På denne måten kan vi kartlegge hvilke bærekraftsmål som er viktigst for bransjen. Målet er å styrke forutsetningene for mer bærekraftig IT. 

Gjennom å delta i Atea Sustainability Focus sin undersøkelse bidrar du til å styrke bransjens forutsetninger for å oppfylle bærekraftskravene som stilles ved innkjøp, i tillegg til at det forenkler ditt eget arbeid med å formulere og følge opp relevante og effektive krav.

Undersøkelsen oppsummeres i den årlige ASF-rapporten som ASF Advisory Board årlig sender til den globale IT-bransjen. Rapporten gir også anbefalinger for hva bransjen kan gjøre for å møte det nordiske markedets behov, ønsker og forventninger til mer bærekraftige IT-innkjøp. Rapporten skal leveres i mars neste år, men du kan svare allerede nå.

 

 

Hva er ASF?

Atea har etablert Atea Sustainability Focus for å bidra til endring i den globale IT bransjen. Grunnlaget for Atea Sustainability Focus er den årlige dialogen vår med nordiske IT-innkjøpere. Formålet er blant annet å identifisere de mest presserende bærekraftsspørsmålene for bransjen, men også å skape forståelse for hvordan vi best kan jobbe sammen for å styrke forutsetningene for mer bærekraftig IT.

Atea ønsker å skape en positiv endring i IT-bransjen gjennom et felles sett med bærekraftsprinsipper for IT-innkjøp. Kort sagt: Utvise lederskap, bruke forbrukermakten vår og la bærekraft være styrende for beslutningene vi tar.

Les mer om Atea Sustainability Focus her.