16-06-2022

Vi trenger dine innspill for en mer bærekraftig IT-bransje

Hvert år gjennomfører vi Atea Sustainability Focus-undersøkelsen hvor vi inviterer nordiske IT-kjøpere til å dele deres behov og prioriteringer rundt bærekraft. Vi håper du har lyst til å bruke noen minutter på å besvare undersøkelsen.

Dame holder stort grønt blad

- Vær med på å bidra til en mer bærekraftig IT-bransje

Gjennom Atea Sustainability Focus-undersøkelsen ønsker vi å påvirke våre leverandører og verdikjeder i samsvar med behovene blant nordiske IT-kjøpere. For at vi skal kunne bruke vår påvirkningskraft på best mulig måte i møte med leverandører, ønsker vi å høre deres innspill. Vi håper du har lyst til å bruke noen minutter på å besvare undersøkelsen som du finner ved å klikke på lenken under. Ved å dele dine innspill vil du være med på å påvirke hvordan leverandører og produsenter skal jobbe mer bærekraftig i årene som kommer.

ASF-undersøkelsen – en årlig gjennomføring for å kartlegge bærekraftsmål

Hvert år lanserer vi Atea Sustainability Focus-undersøkelsen (ASF-undersøkelsen) hvor vi inviterer nordiske IT-kjøpere til å dele deres behov og prioriteringer rundt bærekraft. Undersøkelsen gir oss muligheten til å kartlegge hvilke bærekraftsmål som er viktigst for bransjen, hvor målet er å styrke forutsetningene for mer en bærekraftig IT-bransje.

Ved å delta i undersøkelsen bidrar du ikke bare til å styrke bransjens forutsetninger for å oppfylle bærekraftskravene rundt innkjøp, du forenkler også ditt eget arbeid ved å formulere og følge opp relevante og effektive krav.

Undersøkelsen oppsummeres i den årlige ASF-rapporten som ASF Advisory Board årlig sender til den globale IT-bransjen. Rapporten gir anbefalinger for hva bransjen kan gjøre for å møte det nordiske markedets behov, ønsker og forventninger til mer bærekraftige IT-innkjøp. Rapporten skal leveres i mars neste år.

Svarfrist 30. september - din stemme teller!

Hva er ASF?

Atea har etablert Atea Sustainability Focus for å bidra til endring i den globale IT bransjen. Grunnlaget for Atea Sustainability Focus er den årlige dialogen vår med nordiske IT-innkjøpere. Formålet er blant annet å identifisere de mest presserende bærekraftsspørsmålene for bransjen, men også å skape forståelse for hvordan vi best kan jobbe sammen for å styrke forutsetningene for mer bærekraftig IT.

Atea ønsker å skape en positiv endring i IT-bransjen gjennom et felles sett med bærekraftsprinsipper for IT-innkjøp. Kort sagt: Utvise lederskap, bruke forbrukermakten vår og la bærekraft være styrende for beslutningene vi tar.

Les mer om Atea Sustainability Focus her.