16-03-2017

Når kart gjør smarte byer smartere

Ateas markeds- og partnerdirektør Nils Ola Bark blogger fra verdens største festival, South by Southwest (SXSW) i Austin, Texas.

Oversiktsbilde av messe

Som unge var jeg utrolig fascinert av kart, og kunne ligge på stuegulvet med atlas eller store utbrettkart i timesvis og drømme meg ut på tur. Det er en stund siden vi brukte papirkart på den måten. Enhver biltur i ukjent terreng med medførende filnavigering kan nå reddes av et eller annet slags digitalt navigasjonsverktøy. Godt er det, med en kilde for kraftig friksjon mellom sjåfør og co-pilot eliminert (eller i det minste redusert) har bilferien litt større sjanse for å bli vellykket.

Men moderne kartløsninger er ikke bare en velsignelse for kjernefamilien på biltur. Digitalisering av kart i en smart og analytisk verden kan gjøre så utrolig mye mer for oss. Med smartbyer og tilhørende smart samferdsel vil samling av data kunne gi oss kontinuerlig oppdatering av trafikk. Hovedkilden til innsamling av data vil være sensorer, kameraer og ulike laserpunkter som en naturlig integrering av infrastrukturen vi i dag kjenner som veier. I tillegg vil bilparken i økende grad kontinuerlig samle data, og kunne levere fra seg disse dataene, lagre de i skyen, analysere og konstant oppdatere kartløsningene som til enhver tid er i bruk.

Trygg i trafikken

Dette vil kunne gi oss langt bedre utnyttelse av veinettverket. Ulike ruter vil kunne endres i takt med trafikkmønsteret gjennom døgnet, og dermed bedre effektivisere reisetid. Dette vil også gi miljøgevinst med kortere reisetid for den enkelte. I tillegg vil denne typen løsninger oppdage trafikkulykker og andre hindringer i trafikkbildet kontinuerlig. Datamengdene vil også over tid gjøre selvkjørende biler stadig mer effektive og korrekte, og dermed øke sikkerheten til disse ytterligere. På sikt mener fagfolk at dataene faktisk skal kunne forutse potensielle ulykker på ruta vi har planlagt å kjøre, og dermed redusere eller hindre skaden – tenk hva dette kan gjøre med for eksempel bilforsikring. På toppen av det hele vil store volumer data fra biler også kunne varsle vedlikeholdsbehov uten at veiene trenger inspiseres av personell.

Kart i løse luften

For litt siden var jeg til stede under et foredrag av administrerende direktør for personbildivisjonen til Mercedes Benz, Dr. Dieter Zetsche. Han hevdet at det som nå skjer med smarte byer og smarte biler ville for fem år siden fremstått som ren science fiction. I dag er dette noe som faktisk skjer, og datainnsamling og analyse vil radikalt endre hvordan vi beveger oss fra A til B. Og godeste Dr. Zetsche vet hva han snakker om; han har ikke mindre enn 40 års erfaring som utviklingsingeniør og leder hos den tyske bilprodusenten.

Mercedes Benz har i dette arbeidet valgt å inngå et samarbeid med selskapet Here.com. I samme foredrag fortalte selskapets administrerende direktør Edzard Overbeek at de ikke bare analyserer kartdata på bakkeplan. Here.com har også begynt å planlegge flerdimensjonale kartløsninger, der de ikke bare analyserer transportårer på bakken, men også ruter i luftrommet over veiene. Here.com har dermed startet planleggingen av sikker transport for store volumer droner. Here.com er godt i gang med datainnsamlingen og skanner for tiden 50 000 km vei i uka i USA – i flere lag.

Vi får håpe de kommer til Norge snart, enten det er for å unngå dronekrasj og trikkestopp på Jernbanetorget, eller begrense antall familiekriser på en ellers trivelig langtur til Raufoss.