Til hovedinnhald
Tilbake til Sikkerhet

Atea Sirius – sikkerhet for små og mellomstore bedrifter

Atea Sirius er IT-sikkerhetspakken for små og mellomstore bedrifter. Til en gunstig pris som ikke går på bekostning av kvaliteten sørger vi for at du og din virksomhet går en IT-sikker framtid i møte.

Dette får du med Atea Sirius Sikkerhetspakke

 

Sikkerhetspakken inneholder et fast sett med komponenter som vil ivareta flere av de største sikkerhetsutfordringene som vi vet at norske virksomheter står ovenfor. Har du spørsmål til tjenesten eller ønsker å vite mer om Atea Sirius hører vi gjerne fra deg.

Fyll ut skjema nederst på siden, så tar vi kontakt!

 

Brannmur

Sirius inneholder en brannmur med «Next Generation» funksjonalitet, som blir implementert i be- driftens nettverk. Denne er med på å sikre inngående og utgående trafikk over internett.

Endepunktsikkerhet

De ansattes arbeidsstasjoner (PCer) vil få en sikkerhetsløsning på seg som er med på å trygge arbeids- flaten, også utenfor bedriftens nettverk.

Epost-sikkerhet

Tjenesten forutsetter at bedriften benytter O365 og har lisensen Office 365 ATP (Plan 1 eller Plan 2), og Atea må ha tilgang til «tenanten». Når dette er ivaretatt vil Atea kunne mota varsler og alarmer på hendelser som berører mail-klienten. Veldig mange angrep starter nettopp med en e-post

Deteksjon

Atea Sirius benytter et SIEM-verktøy for å samle hendelsesdata fra overnevnte punkter. Her korrele- res informasjonen og gir våre sikkerhetsovervåkere beskjed når det fanges opp potensielt farlige si- tuasjoner. Disse alarmene vil bli verifisert og klassifisert i henhold til alvorlighet, og rapportert til be- driften i henhold til en avtalt standard. Dersom hendelsen er av høy alvorlighet kan avtalen settes opp til å involvere Atea IRT direkte for å effektivisere responstiden.

Manuell deteksjon er bemannet på hverdager fra 08:00 til 17:00 (GTM+1). Utenfor disse tidene vil alarmer av høy alvorlighet bli formidlet til kunden via e-post.

IRT – Atea Incident Response Team

Atea Incident Response Team (IRT) er eksperter på kritisk hendelseshåndtering og godkjent gjennom NSM sin kvalitetsordning for hendelseshåndtering. Atea IRT beredskap er inkludert i avtalen. Det vil si at bedriften kan aktivere IRT tjenesten 24/7-365. Kostnader pr time vil påløpe.

Cyber forsikring

Når bedriften har godkjent drift på Atea Sirius, kvalifiserer det til muligheten for å kjøpe en skredder- sydd Cyber Forsikring som forsikrer bedriften mot kostnader knytet til et cyber-angrep. Eventuelle kostnader tilknyttet hendelseshåndtering vil kunne bli dekket i denne avtalen.

Pris

Tjenesten faktureres pr mnd. og prises på antall ansatte og antall lokasjoner i bedriften. Tjenesten starter på kr. 7990 pr mnd. for inntil 20 ansatte.

  

Atea Sirius forklart på under 10 minutter

 

Har du også tenkt på dette?

2-faktor eller multi-faktor autentisering

Backup av dataBrukeropplæring og bevisstgjøringBackup-linje over 4G

 

Kontakt oss om Atea Sirius

Ved samtykke godtar du at vi lagrer dine data i våre systemer.
Les mer i vår personvernserklæring.

Tilbake til Sikkerhet
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer