Til forsiden

Digital plattform for deg som jobber utenfor kontoret

Workspace ONE er en digital løsning som passer perfekt til ansatte som jobber ute i felten, og som ikke sitter ved kontorpulten hver dag. For eksempel ansatte i bygg- og anleggsbransjen, helsesektoren og servicemedarbeidere innen retail. Løsningen er utviklet med hovedfokus på den ansattes behov, uansett arbeidssted, arbeidsoppgave og arbeidstid. Alle som jobber utenfor kontoret vil ha enkel og rask tilgang til informasjon, og kommunikasjon med hovedkontoret/avdelingen. På den måten forenkles og effektiviseres arbeidsdagen, slik at den ansatte kan fokusere på sine hovedoppgaver. Løsningen brukes gjennom en nedlastbar app på den enkelte arbeidstakers enhet, eller integreres med systemer som bedriften allerede bruker.

 

Hvordan fungerer Workspace ONE?

Det er flere måter å bruke Workspace ONE på:

 • Som en app-butikk kun for jobb applikasjoner
 • Som en sikkerhetsmekanisme for å tilgjengeliggjøre applikasjoner, som e-post og kalender. Her vil Workspace ONE være usynlig i bakgrunnen for sluttbrukeren.
 • Som en komplett digital brukerflate hvor man kombinerer applikasjoner med for eksempel intern support, viktige push-varslinger, intranett og selvbetjeningsløsninger som å resette passordet.
 • Som en spesialtilpasning på enheter for å låse ned alt annet enn jobbrelaterte applikasjoner. Benyttes ofte der det er behov for delte Android enheter.

4 gode grunner

Fornøyde og motiverte ansatte

Tradisjonelt kan det være en friksjon mellom hva de ansatte ønsker, og løsningene IT kan stå for med hensyn til sikkerhet og kostnader. Med moderne løsninger som Workspace ONE vil man kunne bryte ned de tradisjonelle barrierene for å gi de ansatte nøyaktig det de trenger. Workspace ONE er konsekvent på tvers av alle enheter, enten det er på laptop, stasjonær eller mobil. Samtidig er det mulig å involvere personer som ikke er ansatte, men som vil ha en aktiv rolle eksempelvis tilknyttet et samarbeidsprosjekt. 

Økt effektivitet

De ansatte får en enklere og mer effektiv arbeidshverdag gjennom blant annet automasjon og selvbetjening. Frustrasjonen blant ansatte kan være høy på grunn av små hindre eller barrierer som er i veien når man trenger det som minst, eksempelvis det å forholde seg til flere passord, pålogginger og VPN. Effektive ansatte er fornøyde ansatte.

Kostandseffektivt

Digitale løsninger som fungerer fører ikke bare til økt tilfredshet, motivasjon og tilhørighet til virksomheten, men også store kostnadsbesparelser. Den hybride arbeidsplassen er en stor mulighet for økt konkurransekraft for norske bedrifter. Kostnadsbesparelsene kommer ved å forenkle interne prosesser, redusere antall avanserte teknologiløsninger, systemer, programmer, apper og antall punktleverandører.

Sikkerhet

Sikkerhet er i vinden og på dagsorden for alle virksomhetseiere. Angrepene utføres på kveld/natt, i helger og i ferier, når de fleste er borte fra jobb. Med Workspace ONE kan du sikre de digitale enhetene, appene og dataflyten, samtidig som personvernet er ivaretatt. Produsenter som VMware har høyt fokus på sikkerhet og bygger sikkerhet inn i alle sine produkter, med andre ord; sikkerhet innenfra og ut. 

Tilpasset ulike bransjer

 

 

Bygg- og anlegg

Byggeplasser og prosjekter er ofte komplekse. Et stort antall leverandører og innleide ressurser, som alle har behov for viktig informasjon eller spesifikke applikasjoner, kan føre til store utfordringer med tanke på kommunikasjon. I dag løses dette analogt ved å printe ut ark, sende SMS, mail eller lignende.

Workspace ONE løser dette ved å gi hver enkelt ressurs på byggeplassen tilgang til sine applikasjoner på sin egen mobiltelefon. Dette krever ingen inngrep eller administrasjon på enhetene, for å kunne ivareta utfordringer knyttet til personvern.

Workspace ONE gir:

 • en bedre, enklere og tryggere arbeidshverdag for alle på byggeplassen
 • mulighet for rask og enkel kommunikasjon ut til ansatte
 • lavere risiko for arbeidsulykker
 • redusert sikkerhetsrisiko som sensitiv informasjon på avveie
 • redusert risiko for digital nedetid
 • enkel distribusjon av apper, tilganger og data
 • prosjektbasert tilgang til apper, kommunikasjon og data
 • økt konkurransekraft

 

 

Helse

Med Workspace ONE får helsearbeideren tilgang til viktige apper med sensitiv pasientinformasjon på mobil eller nettbrett. Dette håndteres på en enkel og sikker måte, og gir lik brukeropplevelse som på hvilke som helst andre apper. Ved å benytte mobil eller nettbrett med Workspace ONE-programvare kan helsearbeideren fokusere på sin jobb, uten kompliserte og tekniske systemer og løsninger som er i veien.

Workspace ONE gir:

 • økt ansatt tilfredshet
 • rask og enkel kommunikasjon
 • sikker tilgang og behandling av sensitiv pasientinformasjon
 • redusert risiko for digital nedetid
 • administrasjon av digitale enheter
 • kontroll, oversikt og synlighet
 • enkel distribusjon av apper og data
 • økt produktivitet

 

 

Retail

Nettbutikken er en stor utfordring for de fysiske butikkene. Mange kunder prøver et par sko i butikken for så å bestille på nettet, men dersom de ansatte i butikken kan ha en mobil kasse i hånden vil transaksjonene kunne gjennomføres umiddelbart. Workspace ONE håndterer også viktig informasjon om kampanjer eller lignende, som enkelt kan sendes ut via løsningen. Dette er mulig å få til uten at bedriften tar kontroll over den mobile enheten. Flere større kjeder tilbyr sine ansatte mobile enheter som arbeidsverktøy, som de ansatte kan ta med hjem for å kunne ha et klart skille mellom jobb og privat bruk.

Workspace ONE gir:

 • økt tilfredshet hos de ansatte
 • engasjerte, motiverte og produktive ansatte 
 • økt omsetning i butikk
 • redusert sikkerhetsrisiko
 • redusert risiko for digital nedetid
 • rask og enkel kommunikasjon til ansatte ved kampanjer o.l.
 • økt konkurransekraft

Kongsberg kommune og K-IKT bruker Workspace ONE

Kongsbergregionen IKT (K-IKT) og Kongsberg kommune jobber for at ansatte i kommunene skal ha en god IKT-hverdag. De har vært kunde av Atea i mange år gjennom rammeavtaler, og startet med Workspace ONE (den gangen kalt AirWatch) i 2015. Alle ansatte som har en kommunal telefon eller mobil enhet bruker løsningen.

 

 

En komplett, digital arbeidsplattform

Med ansatte som både jobber på og utenfor kontoret endres premissene for hvordan vi bør håndtere forretningskritisk kommunikasjon. – Det er stor etterspørsel på fleksible og trygge løsninger, samtidig som man slipper å forholde seg til mange leverandører, hevder løsningsspesialist Marius Olsen.

 

 

Forenkler hverdagen til IT avdelingen

Workspace ONE er en komplett digital arbeidsplattform som også forenkler administrasjonen for IT avdelingen. Flere typer løsninger kan integreres i appen, for eksempel intern IT-support, selvbetjening, enkel kommunikasjon og ikke minst administrasjon av alle type enheter. 

Plattformen bygger på endepunktadministrasjon, identitet og intelligens og har flere år på rad blitt anerkjent som ledende av industrianalytikere. Det ligger mye teknologi bak dette, men for sluttbrukeren er det en sømløs opplevelse.

Med Atea og Workspace ONE får du

 • En digital totalløsning som tilbyr støtte for enhver enhetstype og brukstilfelle
 • Et effektivt og optimalisert verktøy for god arbeidsflyt og enklere administrasjon
 • En sømløs sluttbrukeropplevelse som holder ansatte produktive og engasjerte
 • En skalert løsning som støtter nye teknologier
 • Sertifiserte konsulenter fra Atea som er eksperter på løsningen
 • Minimal nedetid ved å kunne gi støtte eksternt og løse problemer i sanntid
 • Berøringsfri oppstart og installasjon av enheter, samt set-up og opplæring
 • Kundeservice og support 24/7
 • Fjernsupport og fjernstyring ved behov med Workspace ONE Assist
 • Oppdaterte enheter til enhver tid med oppdateringer når enheten ikke er i bruk
 • Løsning som støtter utradisjonelle endepunkter som mobile skrivere og interaktive kiosker
 • Mulighet for å aktivere inn- og utsjekking med Workspace ONE Launcher
 • Avanserte analyser for å kunne ta datadrevne beslutninger, som for eksempel å forutsi batterisvikt og automatisere utskifting, med Workspace ONE Intelligence

Spør oss om Workspace One

Alexander Lieske-Skansen VMware Partner Development Manager
Alexander Lieske-Skansen
Partner Development Manager
Send e-post til