30-03-2022

En komplett, digital arbeidsplattform

Med ansatte på kontor og ute i felt endres premissene for hvordan vi bør håndtere forretningskritisk kommunikasjon. – Det er stor etterspørsel på fleksible og trygge løsninger, samtidig som man slipper å forholde seg til mange leverandører, hevder løsningsspesialist Marius Olsen.

Marius og Morten

Marius Olsen i Atea hjelper til daglig norske bedrifter med implementering av løsningen, VMware Workspace ONE. Med denne appen har du alt tilgjengelig – uansett hva, hvor og når du måtte trenge det.

–  Sikkerhet er i vinden som aldri før, og står på dagsordenen til alle bedriftseiere. Workspace ONE er utviklet for å samkjøre operasjonelle prosesser som for eksempel deling av informasjon og tilganger, på tvers av enheter og ressurser i organisasjonen – med svært høy sikkerhet.


Marius Olsen, Atea

Appen som gjør det enkelt å skille jobb og privat

Plattformen bygger på endepunktadministrasjon, identitet og intelligens. Salgsspesialist i VMware, Morten Skadsheim Bjerke forklarer:

– Med Workspace ONE så kan hver enkelt ressurs få tilgang på viktig informasjon via applikasjoner på egen mobiltelefon. Det krever ikke nødvendigvis inngrep eller administrasjon av enhetene til de ansatte, og det vil ikke være utfordringer knyttet til for eksempel personvern.

Løsningen leveres i samarbeid med Atea, et kraftsenter i norsk IT-bransje.

Bjerke legger til:

– Det ligger mye teknologi bak dette, men for sluttbrukeren så er det en sømløs opplevelse. Man laster enten ned applikasjonen, eller bruker den som en applikasjon rett i nettleseren. I visse tilfeller er applikasjonen usynlig for sluttbrukeren, men sørger allikevel for at det «bare fungerer». Atea er sertifisert partner av VMware Workspace ONE, og bistår med kartlegging av målbilde, løsningsdesign og teknisk implementering for mange av våre bedriftskunder.


Morten Skadsheim Bjerke, Salgsspesialist i VMware

Bransjeoptimalisert løsning

Det unike med løsningen er at den digitale brukerflaten er den samme; enten du jobber fra laptop, stasjonær maskin eller mobil. Applikasjonen byr på flere ulike oppsett og løsningsdesign for å imøtekomme brukerne og virksomhetens behov.

– I bygg- og anleggsbransjen er det mange leverandører og innleide som alle har behov for viktig informasjon eller spesifikke applikasjoner. Det kan være tegninger, HMS informasjon, pushvarslinger med mer. Per i dag så kan dette løses ved å printe ut ark, sende SMS, mail eller lignende, men i 2022 har ALLE sin egen smarttelefon. Det gjelder å redusere antall barrierer og hindringer i arbeidshverdagen, ved å ta i bruk smartere teknologi, sier Bjerke i VMware.

Applikasjonen har også vist seg å forenkle arbeidshverdagen til norske helsearbeidere.

– Det er uheldig om sensitiv informasjon kommer på avveie eller at ansatte for eksempel mangler tilgang til nødvendige apper, kommunikasjon og data – når de måtte trenge det. Ved å benytte mobil eller nettbrett med Workspace ONE, kan arbeidsgiveren på en sikker og enkel måte administrere når og hvem som skal ha tilgang på nødvendig pasientinformasjon, uten fare for at opplysninger kommer på avveie eller i feil hender, understreker Bjerke.


Fra venstre: Marius Olsen, Atea og Morten Skadsheim Bjerke, Salgsspesialist i VMware

Fremtidens arbeidsplass er hybrid

– Det har tradisjonelt vært et gap mellom hva de ansatte egentlig ønsker, og hva IT kan levere med hensyn til sikkerhet og kostnader. Fremtidens arbeidsplass er hybrid, og dette må ikke bare understøttes, men anses som en stor mulighet for økt konkurransekraft hos norske bedrifter. Ved å fokusere på de ansatte først, så vil man ikke bare se økt trivsel og tilhørighet til bedriften, men også store kostnadsbesparelser, sier Olsen i Atea.

Olsen trekker fram hvordan dette også er gjeldende for retail.

– Det er essensielt at de ansatte har enkel og rask tilgang på bestillingslister, kampanjemateriell og timelister når de måtte trenge det. Vi ser eksempler på at flere større kjeder tilbyr sine ansatte mobile enheter som arbeidsverktøy. Et annet eksempel er at den ansatte kan benytte sin private mobile enhet med bedriftens apper. Med Workspace ONE kan de ansatte ha et klart skille mellom jobb og privat.

Alle våre Workspace ONE brukere har tilgang til døgnåpen kundesupport, og får tett oppfølging både før, under og etter implementering fra erfarne sertifiserte konsulenter i Atea.