La oss ta miljøansvar for deg med Goitloop

Goitloop er Ateas konsept for å hjelpe deg med å avhende utrangert IT-utstyr og bidra til å ta utstyret inn i sirkulærøkonomien.

Vi vil ta vår del av ansvaret for en bærekraftig samfunnsutvikling og bidra til ressurseffektiv håndtering av IT-utstyr. Slik gjør vi IT bærekraftig, og reduserer miljøpåvirkningen, øker effektiviteten og senker kostnadene.

Med Ateas Goitloop-tjeneste kan du kvitte deg med utrangert IT-utstyr på en enkel, trygg og kostnadseffektiv måte samtidig som du tar miljøansvar. Vi prøver alltid å gjenbruke IT-produkter i så stor grad som mulig. Produkter som ikke kan gjenbrukes, sørger vi for å resirkulere og gjenvinne på en miljøvennlig måte. Du kan samtidig være sikker på at vi gjennomfører sikker sletting av utstyret. 

Hvilken tjeneste passer deg?

Hos oss bestiller du et skap som du fyller med utrangert utstyr. Deretter henter vi skapet og frakter det til Atea for sletting, gjenbruk og gjenvinning. All håndtering overholder strenge krav til sikkerhet og miljø, i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Ulike behov, ulike tjenester

Velg mellom tjenestene LOOP1, LOOP3 og LOOP4, som har litt forskjellig innhold, fra ren gjenvinning til sletting, rapportering og videresalg. Med LOOP4 får du levert nytt IT-utstyr sammen med skapet, som du så fyller med utrangert utstyr som i sin tur hentes av oss for gjenbruk og gjenvinning. LOOP-tjenestene fås med forskjellige lastbærere, slik at du kan velge tjeneste etter hvor mye utstyr du har og hvor stort det er.


Velg mellom tre forskjellige "Looper"

LOOP 1

 • Miljøvennlig gjennvinning

Mer info: Loop1.pdf
LOOP 3

 • Miljøvennlig gjenvinning
 • Sletting
 • Avidentifisering
 • Videresalg
 • Rapportering
 • Refusjon

Mer info: Loop3.pdf, Loop3Mini.pdf, Loop3Mobile.pdf


LOOP 4

 • Levering av nytt, utpakker utstyr
 • Miljøvennlig gjenvinning
 • Sletting
 • Avidentifisering
 • Videresalg
 • Rapportering
 • Refusjon

Mer info: Loop4.pdf, Loop4Mini.pdf, Loop4Mobile.pdf 


Din Loop-tjeneste - fra bestilling til gjenvinning

Vi leverer lastbæreren innen 3–5 virkedager fra du legger inn bestillingen i eSHOP. Du har lastbæreren hos deg i ti virkedager* før vi henter den og tar hånd om innholdet i henhold til bestilt tjeneste.

Etter henting fraktes det utrangerte utstyret til Atea, der vi trinn for trinn gjenvinner det i henhold til bestilt prosess.

*) Du kan forlenge perioden utover ti dager mot en kostnad ved behov.