09-03-2022

Skal studere effekten av ny demensmedisin med teknologi

Samarbeidet mellom Helse Fonna og Atea gjør det mulig å minne pasienter på å ta medisiner, dokumentere bivirkninger og studere effekten av medisiner ved hjelp av teknologi.

Helse Fonnas demensstudie, ANeED, skal undersøke effekten av hostemedisinen Ambryksol for pasienter med tidlig og mild demens. For å studere effekten av medisinen inngår Helse Fonna samarbeid med IT-selskapet Atea. Teknologi som smartklokker, smartbriller, hodebånd med sensorer og bevegelsessensorer gjør det mulig å minne pasienter på å ta medisiner, dokumentere bivirkninger og studere effekten av medisinene.

Et økende problem

Antall personer som lever med demens vil stige sammen med antall eldre. Arvid Rongve, professor i medisin ved UiB og leder for ANeED-studien, er bekymret for eldrebølgen som er på vei.

– Vi vet at det i dag er over 100 000 personer som lever med demens i Norge, og at dette tallet vil doble seg i løpet av de neste 20 årene. Behovet for utredning, behandling og omsorg stiger samtidig med dette, og vi er derfor nødt til å tenke annerledes for å klare å ta hånd om alle, sier Rongve.

Arvid Rongve foran PC-skjermen

Foto: Arvid Rongve, professor i medisin ved UiB og leder for ANeED-studien, er bekymret for eldrebølgen som er på vei.  

Allerede i dag får bare halvparten tilstrekkelig utredning og en spesifikk demensdiagnose, og enda færre får korrekt og effektiv behandling og oppfølging. Kommunene i landet har ikke nok personell eller ressurser til å dekke behovet, og vi klarer ikke utdanne nok nye helsearbeidere til å ta seg av alle som trenger pleie og omsorg.

– Dagens velferdsløsninger i kommunene er basert på alarmer som utløses når noe har skjedd. For å håndtere eldrebølgen må vi bruke teknologien annerledes. Med bruk av data vil vi skape ny innsikt for helsepersonell, og sette fokus på å forebygge hendelser og sykdommer tidlig. Det vil sikre at vi har trygghet til å bo hjemme lenger, samt at vi kan benytte helsefaglige ressurser mer optimalt, sier Øyvind Rusten, forretningsutvikler for helse og velferd i Atea.

Utvikling i behandling av demens

I 2020 startet Helse Fonna ANeED-studien som skal undersøke effekten av den nye demensmedisinen ambroksol ved tidlig og mild demens. ANeED-studien inkluderer 172 demenspasienter som de skal følge i 18 måneder. For at studien skal kunne foregå i hjemmet med avstandsoppfølging, har Helse Fonna inngått et samarbeid med Atea. De har utviklet en app-integrasjon med bærbare enheter som smartklokke, smartbriller, hodebånd og bevegelsessensor som skal varsle om å ta medisiner og dokumentere symptomer.

– Vi ønsket i utgangspunktet ikke å lage en ny app. Vi håpet på å kunne bruke noen av de gode som allerede finnes. Det viktigste for oss er å raskt kunne ta i bruk sensorer og samtidig bruke standard integrasjoner. Appen er ikke målet, men et verktøy for forskningen som Dele Health Tech skal gjøre, sier Øyvind Rusten. 

Ønsker å predikere risikoen for fall

I senere faser i studien har Rongve og Rusten et ønske om at teknologier skal kunne måle om medisindosering er gjort feil, effekten av medisiner og predikere symptomer som fall.

– Ved å utvikle vår egen løsning kan vi også øke sannsynligheten for å kunne gi noe mer tilbake til pasientene i løpet av forskningen. Håpet er at vi skal kunne varsle pasienter eller pårørende dersom dataene viser økt risiko for fall ved f.eks. endring i puls eller skjelvinger. Da ønsker vi å kunne varsle om at de bør sette seg ned, eller vente før de reiser seg, sier Øyvind Rusten.

Fakta om studien
  • Studien skal undersøke om medisinen ambroksol kan ha effekt ved kognitiv svikt eller demens som skyldes lewylegemesykdom (DLB)
  • Effekten av medisinen skal undersøkes på pasienter som har DLB i tidlig fase eller med milde symptomer
  • Helse Fonna og teknologiselskapet Atea har inngått et samarbeid. Sammen har de utviklet en app-integrasjon for studien
  • Studien inkluderer 172 pasienter
  • Finansiering fra Klinisk Behandlingsforskning, Norges Forskningsråd med industripartnere og Helse Vest Innovasjon.
  • Les mer om studien hos Helse Fonna