02-02-2019

Nå begynner folk å stole på teknologien

Det var ikke bare-bare for 137 pasienter og rundt 500 ansatte å flytte inn i splitter nye Otium bo- og velferdssenter i Tromsdalen. Men etter noen få måneders drift ser både de ansatte og pasientene nytten av de mange teknologiske nyvinningene.


I den nyeste episoden av tech-podcastserien «Teknologi. Av og for mennesker» laget av Oslo Business Forum og Atea forteller fag- og kvalitetskoordinator Janne Nordang Nymo ved Otium bo- og velferdssenter at de ansatte trengte langt mer opplæring og trening med de nye teknologiske hjelpemidlene enn de først hadde tenkt.

De ansatte tok både e-læringskurs og fikk øve seg med hjelpemidlene før den offisielle åpningen av et av de mest moderne helsebyggene i Norge i september, men det var først etter at beboerne hadde flyttet inn at de fikk se den reelle nytteverdien.

– Jo mer teknologi man har, jo mer teknologi har man å stole på. Da er fallhøyden også større. Vi har tidligere jobbet i et bygg uten noen ting. Da må man kun stole på seg selv og sine kolleger. Mens her har vi også teknologien i ryggen, sier Nordang Nymo.

– Og nå begynner folk å stole mer og mer på teknologien og ser nytten av den. Den hjelper oss mye. Og ikke minst trygger og hjelper den beboerne, legger avdelingsleder Jørgen Ahlström til.

Tilbakemeldingene på hjelpemidlene fra både beboere og pårørende har også vært veldig positive, ifølge Nordang Nymo.

Teknologi frigir tid til varme hender

I samme podcast-episode forteller Ahlström også om hvordan han mener bruken av teknologi vil bidra til å yte beboerne bedre pleie og hjelp.

– Jeg tror det vil føre til at de varme hendene kan være på rett plass til rett tid hele tiden, og hos rett beboer. Det er slik vi kan dra stor nytte av det. Den ansatte kan sitte på ett rom og holde noen i hånden, og samtidig ha tilsyn med rommet ved siden av via et mobilt vaktrom, for der er ligger det en beboer og sover.

– Vi får ikke mer personell. Samtidig blir det flere og flere eldre og dem som kommer på sykehjem i fremtiden vil være sykere enn dagens beboere, fordi folk vil bo lenger i sine egne hjem. Derfor må vi la teknologien hjelpe oss, sier han.

Om teknologien

Roommate (digitalt tilsyn): Brukere som trenger det, får installert sensorer som varsler personalet når en bruker for eksempel forlater boligen nattestid eller er borte fra senga over en tidsbestemt periode. Systemet settes opp individuelt, etter behov og kartlegging av adferdsmønster.

Sensio mobilt vaktrom: En sentral løsning for mottak, distribusjon og eskalering av alarmer. Brukes med håndholdte enheter som mobiltelefoner, større alarmtavler eller en nettleser. Sensorene nevnt ovenfor gir signal til et mobilt vaktrom, hvor ansatte på jobb har tilgang til å eks. sjekke status hos brukerne.