04-01-2024

Et solid business case er grunnmuren for suksess i skyen

– Et skyprosjekt handler ikke om å spare penger, men hvordan tjene penger, fastslår Mohammed Benzaim.

Mohammed Benzaim

Ateas Cloud Transformation Manager understreker at alle skyvalg må fokusere på forretningen. – Ressurser spart bør tilbakeføres til organisasjonen slik at den kan sette i gang nye innovasjonsprosjekter, fortsetter Mohammed.

– Digital transformasjon handler om å integrere alt. En virksomhet har forskjellige brukere, systemer og behov. Et godt startpunkt er å samle hele organisasjonen og gjøre det klart at alle er eiere og interessenter i endringsprosjektet, sier han.

Bygg forretningen med teknologi

Benzaim brenner for en strategisk tilnærming til skyen. Han anbefaler alle å ta i bruk et Cloud Adoption Framework (CAF), en «bruksanvisning» som dekker alle aspekter av en vellykket skyadopsjon. Alle de store leverandørene av offentlige skytjenester har sine versjoner.

– Fundamentet for en vellykket skyadopsjon er å ha en solid teknologistrategi, som reflekterer forretningen. Det betyr i praksis at virksomheten bygger det forretningsmessige med det teknologiske, sier Benzaim.

Han legger til at CAF beskriver det du trenger for å knytte teknologi og forretning sammen, ved hjelp av beste praksiser, dokumentasjon og verktøy.

– Dette grunnlaget er viktig. Hvis teknologisiden bare kjører på med sitt og de på forretningssiden gjør det samme, oppnår du ikke suksess i skyen, sier han.

Inkluder alle stemmene

Spørsmålet du må stille deg er: «Hvilke forretningsgevinster kan jeg oppnå ved å benytte meg av skyteknologi?»

– Du må definere et business case for skyen. Dette blir virksomhetens skystrategi, som kobles mot forretningsstrategien. Her får du muligheten til å vise hvordan mål fra forretningsstrategien kan oppnås ved å ha en skystrategi, sier Benzaim.

Å ikke knytte skyprosjektet til et business case, øker risikoen for at hele prosjektet mislykkes. Endring vil alltid møte motstand i en organisasjon, men med argumenter knyttet til caset vil du ha et mye bedre grunnlag for å overbevise de som i utgangspunktet ikke forstod verdien.

– Ved å inkludere alle i virksomhetens skyreise, blir alle med på laget og kan bidra. Å besvare folks bekymringer fører til at de er med å forme skyreisen i stedet for å motarbeide den, sier Benzaim.

Les guiden "Riktige valg for den varige skyreisen" her.

En krevende prosess

Å lage businesscaser kan være både omfattende og utfordrende. I listen under finner du Benzaims eksempler på prosjektbegrunnelser, som til sammen blir ett samlet business case – som igjen danner grunnlaget for skystrategien.

Hvordan bruke skyteknologi for å

  • fremme sikkerheten i virksomheten
  • redusere lisenskostnader
  • levere bedre tjenester
  • redusere datasenterkostnadene
  • forsterke virksomhetens bærekraftmål

– Alle disse casene har en påvirkning på forretningen. Når du former prosjektbegrunnelsene, basert på motivasjonen og forventede resultater, legger du samtidig grunnlaget for å oppdage eventuelle uønskede følger, påpeker Benzaim.

Må se på dette helhetlig

Nøkkelspørsmålet til Benzaim er hvilke muligheter organisasjonen ønsker å oppnå?

– Du må snakke med alle i organisasjonen om dette, for samtlige er opptatt av noe.

For eksempel: En avdelingsleder er opptatt av å fornye et tungvint ordresystem. Hvordan påvirker dette sikkerhet, governance, infrastruktur og arkitektur?

Når du har adressert dette, bør du vurdere om denne muligheten kan realiseres med en skytjeneste og videre hva slags påvirkning dette har. Hvordan skal prosjektet operasjonaliseres? Hvordan påvirker det IT og andre systemer? Og hva slags kompetanse du må ha inn? Først etter å ha vurdert disse aspektene, er du i stand til å ta en god beslutning.

– Når vi bistår våre kunder i disse prosessene, benytter vi oss både av CAF og andre rammeverk og metodikker som sikrer at vi kan være en uhildet rådgiver. Vi ønsker å utfordre virksomhetene i laget over skyinfrastrukturen, for skyadopsjon handler ikke om infrastrukturvalg, men om hva virksomheten ønsker å oppnå. Vi vil vise hvordan virksomhetene kan nyttiggjøre seg av tjenester i skyen, for å få verdi av innsamlet data, sier han og legger til:

– Atea skal være den rådgivende partneren som ser på dette helhetlig, og som sørger for at alle sjekkpunktene er adressert. Det er business caset som er avgjørende for hva slags skyvalg virksomheten gjør.

”Fundamentet for en vellykket skyadopsjon er å ha en solid teknologistrategi, som reflekterer forretningen.”

— Mohammed Benzaim, Cloud Transformation Manager i Atea Norge

Start i det små

Mange frykter at jobben som må gjøres for å heve kompetansen i organisasjonen er stor.

– Tidligere var IT en avdeling som skulle sørge for at systemene virket som de skulle, samtidig som den skulle sørge for innovasjon. Det er vanskelig. Det er der skyen kommer inn: De mange tjenestene i skyen kan avlaste IT slik at de kan være med i innovasjonsdiskusjonen.

– Men på veien dit ligger det en frykt for endring?

– Ja, men start i det små: Bygg et business case for å forbedre et system som er viktig for virksomheten, og som kan gi mye lærdom innen sikkerhet og arkitektur. Se hvordan systemet kan fungere i skyen. Bruk tid på kartlegging og migrering – hvordan det skal flyttes og operasjonaliseres. Sørg for å lære av dette. Da blir det enklere å flytte andre systemer i virksomhetens portefølje senere.

Benzaim er opptatt av at skyen er en tilrettelegger for å utnytte data på en helt annen måte enn det virksomheten gjorde tidligere.

– Effektivitetsgevinstene som gir besparelser, bør gå tilbake til organisasjonen for å finansiere nye prosjekter og innovasjoner. Med et solid business case i bunn er grunnlaget lagt for en vellykket transformasjon, fastslår han.