08-03-2021

Tyra (17) er ny sjef i Atea

På den internasjonale kvinnedagen 8. mars gir adm. direktør i Atea, Michael Jacobs, fra seg sjefsstolen til Tyra Holmen for en dag.

På kvinnedagen 8. mars gir Michael Jacobs, adm. direktør i Atea fra seg sjefsstolen for en dag til Tyra Holmen, i anledning Plan International Norge sitt initiativ «Girls Takeover». Hun får muligheten til å lede et av Norges største teknologiselskaper for å rette søkelyset på likestilling i arbeidslivet.

Jeg gleder meg masse til å ta over sjefsstolen til Michael på mandag. Jeg har kjempelyst til å lære mer om teknologibransjen, lederskap og hvordan Atea jobber med mangfold, sier Holmen.

Til vanlig går Holmen på International Baccaluaureat-linjen på Blindern VGS. Hun er 17 år gammel og sitter også i Plan Norges ungdomsgruppe -Ungdommens rettighetsorgan (URO). De er 20 ungdommer fra hele landet som brenner for likestilling og barns rettigheter.

Vi gleder oss 

For Atea er arbeidet med likestilling, bærekraft og mangfold helt sentralt.

Gjennom «Girls Takeover» på kvinnedagen 8. mars, er vi i Atea Norge med og støtter deres kamp i å fremme jenters tilgang til utdannelse, teknologi og lederskap. Vi i teknologibransjen må bli langt bedre på å representere mangfoldet vi utvikler tjenester for, og jeg gleder meg til å lære mer fra Tyra om hvordan vi kan gjøre dette bedre, sier Michael Jacobs.

Dagen til Tyra blir annerledes enn «Girls Takeover» har vært tidligere på grunn koronasituasjonen.

– I en hjemmekontortilværelse får Tyra virkelig kjenne på hvordan det er å lede et selskap med 1600 ansatte. Det tror jeg kan være en unik erfaring å ta med seg videre, sier Jacobs.

Brenner for likestilling og utdanning 

Tyra skal blant annet holde en appell på ledermøtet der hun skal gi sine innspill om likestilling, utdanning og jenter i teknologibransjen.

– Jeg er med i URO, Plans ungdomsgruppe og nå på våren skal vi ha en kampanje om teknologi, og teknologiens fordeler og ulemper i kampen for likestilling. Jeg har derfor lært en god del om IT-bransjens påvirkning på likestilling i verden, og håper jeg kan bruke denne kunnskapen når jeg skal ta over sjefsstolen i Atea, sier Holmen.

Arena for inspirasjon

I tråd med FNs bærekraftsmål må jenter og kvinners stilling styrkes dersom vi skal kunne oppnå en bærekraftig utvikling og inkluderende økonomisk vekst. Derfor startet Plan «Girls Takeover», hvor målet er å sette fokus på likestilling og jenters rettigheter gjennom å la jenter ta over viktige lederjobber i næringslivet for en dag. Initiativet gir også en arena for inspirasjon, der jenter kan få et innblikk i hvordan det er å jobbe hos en potensiell fremtidig arbeidsgiver. For jenter som snart skal ta et valg om studieretning, er kunnskap, rollemodeller og inspirasjon viktig.  

Jeg synes det er flott at bedrifter som Atea er med å løfte fokuset på likestilling som gir jenter en plass rundt bordet. Arbeidsmarkedet i Norge og i verden er ikke likestilt enda, og det er for få kvinnelige ledere. I tillegg er den en kjønnsubalanse innen flere norske bransjer, særlig innen teknologi. Dette er noe vi skal gjøre noe med, men vi er helt avhengig av å ha fremoverlente bedrifter som Atea med på laget, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge.