29-04-2021

Q1-2021 Atea Norge: Sterk vekst på tjenester og IT-sikkerhet

– Det er hyggelig å konstatere at stadig flere virksomheter snur seg til oss for rådgivning rundt tjenester og IT-sikkerhet. Dette for å sikre en fleksibel, sikker og skalerbar utvikling av IT-operasjonene i årene som kommer, sier Michael Jacobs, adm. direktør i Atea Norge.

Michael Jacobs

I første kvartal 2021 leverte Atea Norge en omsetning på over NOK 2,2 milliarder. Resultatet økte med litt over 12 prosent til NOK 50,4 millioner.

Øker kraftig på skytjenester

Sammenlignet med samme kvartal i fjor, så har omsetningen på sky-tjenester økt med over 80 prosent.
– Veksten på sky har vært svært god for Atea gjennom flere kvartaler. Det er selvsagt veldig hyggelig at stadig flere kunder anser oss som den riktige partneren å bruke når de skal gjøre viktige digitale investeringer for framtiden, sier Jacobs.

Atea bistår også mange virksomheter med kritisk infrastruktur. I alt er det rundt 350 personer som jobber med drift av kundeløsninger over hele landet.  – Sammenlignet med samme kvartal i fjor, så har Atea en vekst på dette området på over 15 prosent. Dette skyldes at flere og flere kunder etterspør skreddersydde tjenester der vi står for mye av driften. Ateas posisjon som ledende leverandør av digitale løsninger bekreftes gjennom denne veksten, sier Jacobs.

Flere virksomheter tar sikkerhet på alvor

De siste månedene har vi sett stadig flere cyberangrep mot offentlige og private virksomheter, med en kraftig oppadgående kurve det siste halvåret.  – Vi har merket en økende etterspørsel fra virksomheter på IT-sikkerhetskompetanse. Vi innså behovet for å styrke kompetansen ytterligere internt, og startet derfor året 2021 med å sertifisere 500 rådgivere og konsulenter innenfor IT-sikkerhet. Slik sikrer vi at IT-sikkerhet er en del av alle IT-leveranser, sier Jacobs.

Bærekraft som en integrert del av forretningen

Atea Norge har valgt ut fem bærekraftsmål som skal nås i løpet av det kommende tiåret. IT-selskapet tar sikte på å være 100% sirkulær, likeverdige og ha en positiv innvirkning på samfunnet innen 2030.

– Vi er i en bransje som kan utgjøre en stor forskjell nettopp fordi teknologi er en viktig faktor for å nå bærekraftsmålene fremover, sier Jacobs.

For kort tid siden lansert Atea-konsernet sin bærekraftrapport for 2020. I løpet av fjoråret ble 453 210 enheter samlet inn til gjenbruk og resirkulering ved bruk av Ateas GoITloop. 77 % av alle PC- og mobilenheter samlet inn fikk en lengre livssyklus ved å kunne gjenbrukes av nye eiere. Besparelsen ble på 60 836 tonn CO2e gjennom å forlenge levetiden på disse produktene.

Christian Brosstad
Christian Brosstad
Send e-post til