10-12-2019

Politiet inngår avtale med Atea

Politiet har valgt teknologiselskapet Atea som eksklusiv partner til å hjelpe Politiet med å få en enda bedre hverdag for alle som jobber i Politiet. Rammeavtalen inneholder tjenester og brukerutstyr som skal løfte Politiet til neste nivå. Avtalens varighet er på 6 år, og har en antatt verdi på over 500 MNOK.

Atea signerer avtale med politiet.Foto

Avtalen omfatter hele politiet (Politidirektoratet, særorganer og politidistrikter med mer).

Administrerende direktør i Atea, Michael Jacobs, er stolt over tilliten Atea har fått med denne avtalen:

– Atea har fått fornyet tillit av politiet som leverandør av politiets fremtidige digitale arbeidsflater. Avtalen har stor strategisk betydning ved at den gir fundamentet til den videre digitaliseringen av politiet og at den også forsterker vår posisjon som en digital pådriver i offentlig sektor. Ateas leveranser vil gjøre politiet i stand til å utføre sitt viktige samfunnsoppdrag mer effektivt og Atea er stolt av å være en samarbeids­partner på denne reisen.

Atea har et sterkt engasjement innenfor digital sikkerhet, og Jacobs fremhever at sikkerhet gjør samarbeidet med politiet ekstra spennende:

– Vår tids digitale trusselbilde er uforutsigbart. Ateas erfaringer innen IT-sikkerhet gjør at vi forstår hvor viktig det er med sikkert og oppdatert utstyr til enhver tid – og særlig for sektorer med så samfunnskritisk informasjon som nettopp politiet.

Bilde (fra venstre): Steinar Sønsteby, konsernsjef i Atea, Håkon Skulstad, assisterende politidirektør i Politidirektoratet og Merethe Austgulen, direktør i Politiets IKT-tjenester.