30-04-2019

Omsetningsvekst på en halv milliard første kvartal

Første kvartal preges av høy digitaliseringstakt i offentlig sektor og stor etterspørsel etter tjenester innenfor dataanalyse og innsikt. Stadig flere virksomheter ser verdien av datadrevet utvikling. I tillegg fortsetter Atea Norge å investere i kompetanseløft og rekruttering for å møte behovene i markedet.

Omsetningen for første kvartal ble NOK 2,4 milliarder (opp 28,5 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor).

Begge sektorer girer opp

I første kvartal er det et merkbart temposkifte innenfor digitalisering i både offentlig- og privat sektor:

- Det er spesielt gledelig å se at statlige- og kommunale virksomheter nå gjør store investeringer for å effektivisere, forenkle og forbedre tjenester for innbyggerne. Dette skjer innen mange spennende sektorer, som helse- og omsorg, skole og samferdsel. Vi ser en tilsvarende trend i privat sektor hvor effektivisering, automatisering og innovasjon står sentralt, sier Michael Jacobs, adm. direktør i Atea Norge.

Blant store avtaler landet i første kvartal er flere helseforetak, Nye Veier, NMBU, Skatt, Finans Norge og flere fylkeskommuner.

Digitalisering må være datadrevet

I takt med markedsendringer drevet frem av teknologi, fortsetter Atea Norge å bygge kompetanse for å møte kundenes behov. Norge er «utsolgt» for digital kompetanse og det er derfor viktig at Atea, som storaktør, utvikler dette for å hjelpe våre kunder, sier Jacobs.

- Enhver virksomhet må i dag være datadrevet for å lykkes, og vi opplever også i dette kvartalet økt etterspørsel etter rådgivning på dette forretningsområdet. Vi har derfor både investert i interne kunnskapsløft og hentet flere flinke folk med bakgrunn innen innsikt, analyse og skytjenester. Vi har en ambisjon om å doble antall ansatte som jobber med dette feltet, fra 100 til 200.

IT-sikkerhet viktigere enn noen gang

Etter det nylige Hydro-angrepet har trykket på cyber-sikkerhetstjenester også økt betraktelig. Jacobs trekker frem sikkerhet som et viktig samfunnsansvar:

- De fleste vet hvor fatale konsekvensene av slike angrep kan være. Derfor er det et spesialistfelt hvor alle er avhengige av fagekspertise som kjenner terrenget og vet hvordan man best kan verne seg. For Atea er naturligvis IT-sikkerhet et viktig samfunnsansvar som vi tar på alvor.

Omsetningen i det norske markedet økte med 28,5 prosent til 2 442 MNOK, mot foregående kvartal i 2018. Ateas resultat (EBIT) i forrige kvartal sank med 9,7 prosent til 38,4 MNOK.

Resultater, Atea-konsernet

Omsetningen i første kvartal for konsernet økte med 9,6 prosent til 9,1 milliarder, og EBIT ble 116 MNOK.

Om Atea Norge (Atea AS):

Atea er Norges ledende og mest sertifiserte IT-leverandør, og har bredde- og spisskompetanse innenfor alle deler av IT-infrastrukturmarkedet. Vi er 1700 ansatte og har kontorer i 24 byer fordelt over hele Norge. Atea-konsernet er Norden og Baltikums største, samt Europas nest største leverandør av IT-infrastruktur. Selskapet er notert på Oslo Børs og omsatte for omtrent NOK 34,7 milliarder i 2018.