18-02-2022

Atea inngår avtale med Lånekassen til en verdi av 100 millioner

Lånekassen har valgt Atea Norge som sin lisenspartner for to år, med muligheten for forlengelse med inntil to år til. Rammeavtalen har en øvre grense på 100 millioner for hele avtaleperioden.

K5.Atea Hovedkontor.Bilde

Rammeavtalen skal sørge for kjøp, leie og vedlikehold av Lånekassen eksisterende lisenser som de i dag benytter seg av, eller som de i framtiden kan få behov for. Det inkluderer blant annet skyløsninger som Microsoft 365 og Azure.

Bistår i den digitale utviklingen

– Vi gleder oss veldig til å bistå en så framoverlent organisasjon som Lånekassen i den videre digitale utviklingen. Tilgang til skytjenester og samhandlingsverktøy er helt avgjørende for å lykkes med å fortsette å tilby og videreutvikle gode digitale tjenester til kunden, sier Ole Petter Saxrud, adm. direktør i Atea Norge.

Lånekassen har over flere år ligget langt framme på digitalisering og IT. Det var tilbake i 2016 at de startet arbeidet med å flytte alle sine IT-systemer til offentlig skyløsninger. Dette har vært et viktig tiltak for at de skal klare å oppfylle sitt samfunnsoppdrag.

Peter Tryggestad
Peter Tryggestad
Kommunikasjonssjef (permisjon)
Send e-post til