21-01-2021

Informasjon om Ateas håndtering av koronasituasjonen COVID-19

Situasjonen rundt koronaviruset COVID-19 er krevende for det norske samfunnet og virksomhetene. Vi i Atea har fokus på våre ansatte og kunders liv og helse, og jobber for å opprettholde drift og leveranser til våre kunder. Dere skal være trygge på at vi som selskap håndterer situasjonen på en god måte og har tett oppfølging.

Christian Brosstad
Christian Brosstad
Kommunikasjonsdirektør

Vi følger myndighetenes råd og anbefalinger, og har allerede iverksatt en rekke tiltak.

 

Om leveringssituasjonen

Viktigheten av å bygge Norge med IT har aldri vært større. I denne ekstraordinære situasjonen vil vi alle i Atea gjøre vårt for å utgjøre en størst mulig forskjell for våre kunder og for samfunnet. Vi vil gjerne gå i dialog våre kunder på hva vi kan gjøre for å bistå i denne situasjonen, og ikke nøl med på å ta kontakt dersom dere har spørsmål. Vi står sammen i dette. Her er status:

 • Leveringssituasjon for lagervarer er for tiden god. Dette gjelder også varer med tjenester.
 • Vi anbefaler derfor å bestille varer som allerede er på lager, da det er lengre leveringstid enn normalt på de fleste ikke-lagerførte varer. Mange IT-produkter produseres i Kina, og produksjonen der er nå på tilnærmet normalt nivå. Store ordrereserver, komponentmangel, samt tog- istedenfor flytransport, gjør imidlertid at leveringstiden kan være lengre enn normalt. Dette gjelder spesielt klienter og tilbehør, hvor etterspørselen har steget kraftig. Her kan lagrene gå tomme for noen modeller i perioder.
 • På tross av de restriksjoner myndighetene i forskjellige land har lagt på persontrafikk over grensene, er transporttiden for IT-produkter på lager ikke vesentlig lengre enn normalt. Lokalt i Norge skjer leveranser uten forsinkelser. Det er viktig at ordrer inneholder riktig navn og telefonnummer til vare-mottaker.
 • Tjenesteleveransene går som normalt.

 

Har du spørsmål, ta kontakt!

Atea er Nordens største IT-selskap og har det største nettverket av produsenter og distributører, som leverer markedets beste tilgjengelighet av teknologi. Men vær oppmerksom på at noen produkter kan ha lenger leveringstid enn normalt. Det kan derfor være lurt å legge inn en bestilling så snart du kan.

Ta kontakt med oss om vi kan hjelpe til med noe.

 

Våre tiltak

 • Vi følger alle alle pålegg og anbefalinger fra både nasjonale og lokale myndigheter.
 • Innført ekstra hygienetiltak på alle våre kontorer.
 • Alle ansatte skal jobbe på hjemmekontor dersom deres rolle tillater det.
 • For å unngå å smitte andre: Ingen syke skal være på jobb.
 • Konsulenter som sitter hos kunde skal følge pålegg fra kunde.
 • Det skal ikke foretas tjenestereiser til utlandet, og i Norge kun strengt nødvendige reiser.
 • Vi har kriseplaner for driftssiden ved større utbrudd.
 • Vi har økt vår egen bruk av videomøter og digital samhandling internt og eksternt med kunder.
 • Vi har etablert en egen «task-force-gruppe» som møtes ofte for å følge situasjonen og vurderer ytterligere tiltak ved behov.
 • Atea har et stort kvalitetssikret IT-sikkerhetsmiljø som inngår i hendelseshåndteringsordningen til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM). I denne krisesituasjonen så melder myndighetene om økt risiko for svindelforsøk. Vårt spesialteam er trent for å håndtere dette, og er tilgjengelig 24/7 på telefon 03060 for virksomheter som opplever IT-kriminalitet.

 

Vi følger situasjonen tett og gjør fortløpende vurderinger på om det er behov for å iverksette ytterligere tiltak. Se også myndighetenes råd og anbefalinger.