18-09-2023

Atea inngår avtale verdt opptil 650 millioner

IT-selskapet Atea har vunnet en ny rammeavtale med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) med en verdi på opptil 650 millioner kroner hvis alle opsjoner utløses. Avtalen gjelder audiovisuelt utstyr (AV-utstyr) med tilhørende tjenester. Den har en varighet på to år, med mulighet for forlenges på ytterligere to år.

Ole Petter Saxrud

— Vi er veldig stolte av å vinne en så stor kontrakt med offentlig sektor. De siste årene har mange virksomheter endret måten de jobber på, og kravene til gode samhandlingsløsninger er større enn noen gang tidligere. Nå gleder vi oss til å levere på de behovene som statlige virksomheter har framover, sier Ole Petter Saxrud, adm. direktør i Atea Norge.

Avtalen har en estimert verdi på 500 millioner over fire år, og en maksimal ramme på 650 millioner. Avtalen er en fellesavtale inngått av DFØ på vegne av 138 statlige virksomheter, og løper i først omgang i to år, med mulighet for forlengelse av avtalen i to år til. Atea ble rangert som nummer en av totalt fire leverandører, og vil være den leverandøren som blir kontaktet først av de statlige virksomhetene når de skal kjøpe AV-utstyr.

Best på miljø

DFØ satt tydelige miljøkrav i utlysningen til rammeavtalen, og på tildelingskriteriet miljø skåret Atea aller best blant alle leverandørene.
 
– Vi er veldig glade for at store, offentlige innkjøpere som DFØ vekter miljø såpass mye når de velger leverandører til denne typen rammeavtaler. Arbeidet med bærekraft har vært en sentral del av Atea sitt DNA gjennom flere år. Den eneste måten vi kan skape reelle resultater på er ved å jobbe systematisk, dedikert og metodisk sammen med våre partnere, leverandører og kunder, sier Saxrud. 
 
I år ble Atea, for fjerde år på rad, tildelt den høyeste vurderingen i miljømessig og sosial ytelse av EcoVadis, en rangering av blant de 1 % beste av mer enn 90 000 selskaper som er evaluert.