24-06-2022

Forsvarets forskningsinstitutt og Atea inngår ny avtale

Atea har vunnet en ny rammeavtale med Forsvarets forskningsinstitutt med en estimert verdi på 1,94 milliarder kroner i løpet av fire år hvis alle opsjoner utløses. Avtalen gjelder flere IT-leveranser til forsvarssektoren.

– Det er en fantastisk anerkjennelse at forsvarssektoren inngår enda en rammeavtale med Atea og utvider samarbeidet. Dette er en kunde vi har hatt et langt og godt forhold til over flere år. Nå gleder vi oss til å ta fatt på denne viktige oppgaven, sier Ole Petter Saxrud, adm. direktør i Atea Norge.

Rammeavtalen har en estimert årlig verdi på 485 millioner kroner, og løper over to år med mulighet til forlengelse i to år til. Oppdragsgiver er Forsvarets forskningsinstitutt, Forsvarsdepartementet, Forsvarsbygg, Forsvaret og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) har forestått gjennomføringen av konkurransen på vegne av alle virksomhetene.

Dekker behovene

Atea skal blant annet dekke forsvarssektoren og Nasjonal sikkerhetsmyndighets behov for IT-utstyr, programvare-lisenser, nettverk og konsulenttjenester.

– Denne avtalen er en bekreftelse av Atea som Norges ledende leverandør av digitale løsninger. Det er spennende og meningsfylt å kunne bidra til Forsvarets videre digitale utvikling de neste årene med våre kompetente konsulenter og vårt dyktige team som følger opp Forsvaret tett, sier Saxrud.

Bærekraftig håndtering av IT-utstyr

Forsvaret setter tydelige miljøkrav i rammeavtalen om retur av IT-utstyr. For Atea er bærekraft og resirkulering av IT-utstyr en viktig bærebjelke i hva de tilbyr.

– Resirkulering og gjenvinning av brukt IT-utstyr er utrolig viktig. Elektronisk avfall er verdens raskest voksende avfallsstrøm, og IT-utstyr inneholder verdifulle mineraler og metaller som det er viktig å ta vare på skal vi nå klimamålene. Vi gleder oss til å bistå Forsvaret med bærekraftig håndtering av IT-utstyr framover, sier Saxrud.

For tredje året på rad ble Atea tildelt den høyeste vurderingen i miljømessig og sosial ytelse av EcoVadis, en rangering av blant de 1 % beste av mer enn 90 000 selskaper som er evaluert.