22-04-2020

Første kvartal 2020: Tilfredsstillende resultater for Atea Norge

Dette kvartalet er naturlig nok preget av koronasituasjonen, fallende markeder og usikkerhet på kundesiden. - Til tross for dette, så leverer Atea Norge tilfredsstillende resultater, sier Michael Jacobs, adm. direktør i Atea Norge.

Christian Brosstad Atea
Christian Brosstad
Kommunikasjonsdirektør
Michael Jacobs

I første kvartal 2020 leverte Atea Norge en omsetning på NOK 2,2 milliarder, noe som er en nedgang på 8,2 prosent. Resultatet derimot økte med rett i overkant av 17 prosent til 45 millioner.

Øker på konsulenttjenester

- Det er gledelig at den positive utviklingen fortsetter innenfor konsulenttjenester og langsiktige avtaler. I dette kvartalet øker omsetningen på disse områdene med nærmere 12 prosent. Utviklingen er i tråd med selskapets strategi for å vokse innenfor «Information Management», «Digital Workplace» og «Hybrid Platforms», sier Jacobs. Mens produktomsetningen falt med litt over 13 prosent i dette kvartalet.

Bærekraft i alt vi gjør

Atea Norge har jobbet systematisk med bærekraft både i egen virksomhet, gjennom leveranser og kundeprosjekter, og gjennom hele verdikjeden. Nylig publiserte vi vår årlige rapport om samfunnsansvar og bærekraft, «Corporate Sustainability & Responsibility Report 2019», som oppsummerer vårt bærekraftsarbeid. Som et av Norges største teknologiselskap, så ønsker vi å ta en lederposisjon innenfor dette arbeidet. Nå legges nye ambisjoner for dette viktige arbeidet.

Offentlig sektor må ta ansvar

- I denne krevende tiden, så er det gledelig å registrere at offentlig sektor tar ansvar ved å fortsette IT-prosjekter og igangsette nye. Vi håper at det offentlige fortsetter dette når vi nå går inn i et nytt krevende kvartal. Det er mye usikkerhet i økonomien som gjør at offentlige myndigheter må ta et ekstra ansvar fordi mange virksomheter i privat sektor sliter, sier Jacobs.

Om Atea Norge (Atea AS):

Atea er Norges ledende og mest sertifiserte IT-leverandør, og har bredde- og spisskompetanse innenfor alle deler av IT-infrastrukturmarkedet. Vi er ca. 1700 ansatte og har kontorer i 24 byer fordelt over hele Norge. Atea-konsernet er Norden og Baltikums største, samt Europas nest største leverandør av IT-infrastruktur. Selskapet er notert på Oslo Børs og omsatte for NOK 36,7 milliarder i 2019.