28-10-2019

DSS inngår milliardkontrakt med Atea

Den nye avtalen med Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har en potensiell verdi på 1,1 mrd kroner over 4 år, og gjelder IKT-utstyr, digitale arbeidsplasser, datarom og konsulenttjenester.

Christian Brosstad
Christian Brosstad
Kommunikasjonsdirektør
Atea signerer avtale.Foto

Når noen av landets mest samfunnskritiske områder oppgraderer teknologiløsningene, må gode løsninger være i sentrum. Brukeropplevelse er en rød tråd i alt vi gjør, og vi er derfor svært stolte av tilliten som blir bekreftet gjennom denne avtalen, sier administrerende direktør i Atea, Michael Jacobs.

I rammeavtalene ligger løsninger som innebærer mer effektive, kostnadsbesparende og brukervennlige tjenester og utstyr. Det skal også medføre mindre administrasjon slik at DSS kan levere effektive og gode fellestjenester til sine brukere.

Gjennom totalt tre avtaler skal alle ansatte i 15 departementer, regjeringsadvokaten og statsministerens kontor få tilgang til bedre og sikrere digitale tjenester som skal gjøre arbeidshverdagen enklere. Selskapet vant avtalene på grunn av Ateas brede tjenesteportefølje, sier Jacobs:

– I avtalen møtte vi sterk konkurranse fra mange ulike aktører. Vi vant allikevel alle tre avtalene fordi vi kan levere hele bredden. Staten er kompleks og krever et stort tjenesteapparat som kan levere på svært spesifikke områder. Nå gleder vi oss til å ta fatt på jobben.

Om de tre avtalene

Teknologiselskapet Atea har totalt inngått tre rammeavtaler med Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) innenfor IKT-utstyr, telefoniutstyr, løsninger for digitale arbeidsplasser, utstyr til datasenter, samt konsulenttjenester innenfor disse områdene.