07-12-2021

Bufetat ruster seg for fremtiden: Inngår driftsavtale for datasentertjenester verdt 100 mill kroner

Avtalen er inngått mellom Bufetats senter for administrasjon og utvikling (BSA) og IT-selskapet Atea. Avtalen gjør det mulig for Bufetat  å levere tidsriktige og trygge tjenester til ansatte og innbyggere.

Atea og Bufetat inngår driftsavtale for datasentertjenester verdt 100 mill kroner

Fremtidens IKT-plattform 

Bufetats samfunnsoppdrag er å skape og tilrettelegge for vekst og utvikling for barn, unge og familier. For å klare å levere på dette, så er det viktig å få på plass en fremtidsrettet og skalerbar IKT-plattform som kan møte morgendagens endringer, krav og utfordringer. Med denne plattformen kan etaten få realisert sine ambisjoner.  

Bufetat og Bufdir har ansatte som jobber både på kontor og ute i felt for å ivareta barns rettigheter i spesielt sårbare situasjoner. De er avhengig av effektiv tilgang til IKT systemene på en sikker måte, samtidig som teknologien ikke må bli en flaskehals i hverdagen, sier IKT-direktør i Bufetat, Arild Aurstad. 

– Implementeringsprosjektet er delt opp i flere faser. Dette gjøres for å  stadige gevinstrealiseringer hvor reduksjon av teknisk risiko er en viktig faktor. I tillegg sørger prosjektet for en smidig migrering med mulighet for forbedringer i nettverkssikkerheten, samtidig som vi får ekstra nytte av tidligere investeringer i teknologi, sier Aurstad.  

Atea og Bufetat inngår avtale om driftstjenester

F.v: Ole Petter Saxrud, Atea, Tor Austenå, Atea, Arild Aurstad, Bufetat, og Roger Eliassen, Atea. 

Tverrfaglig kompetanse  

Både Bufetat og Atea stiller med et erfarent tverrfaglig team bestående av tekniske fagressurser, arkitekter og prosjektledere for å sikre en implementering med høy fart og lav risiko. 

 Vi gleder oss til å slå intern og ekstern kompetanse sammen og høste av hverandres erfaringer, sier Aurstad. 

Ole Petter Saxrud, administrerende direktør i Atea Norge, håper samarbeidet kan bidra til at Bufetat skal kunne levere sine tjenester på en bedre, mer sømløs og brukervennlig måte for sine sluttbrukere. 
 
– Prosjektet starter opp omgående og mange av våre konsulenter er involvert, sammen med et dedikert prosjektteam fra Bufetat for å sikre en solid start, sier Saxrud. 

Og legger til:

Avtalen med Bufetat er et viktig ledd i vår visjon om være kraftsenteret i norsk IT-bransje. 

Aurstad sier at dette er en viktig milepæl i vår transformasjon der skjæringspunktet mellom høy intern kompetanse og gode strategiske samarbeidspartnere skaper stabile og trygge tjenester for etatens tjenestebrukere.

 Vi ser virkelig frem til å få med Atea på denne reisen, sier Aurstad. 

Om avtalen

Kontrakten varer i tre år med mulighet for forlengelse i 1+1+1 år, maksimalt seks år. Estimert verdi er på 100 millioner kroner. Leveransen skal møte etatens behov for datasenter og infrastruktur tjenester. Formålet med avtalen er å få tilgang til en tjenestestruktur som tilrettelegger for høy endringstakt, stor grad av automatisering, elastisitet, portabilitet og gjennomsiktige kostnadsmodeller. BSA-IKT ønsket en leverandør som sikrer en god samhandling for å levere tjenester som oppleves som sømløs for oppdragsgivers sluttbrukere.