24-01-2021

Atea og Sopra Steria styrker satsningen på offentlig sektor – sammen

To av Norges største virksomheter innen digitalisering inngår nå et samarbeid for å ytterligere styrke sitt totale tjenestetilbud. Spesielt er det Forsvaret og helsesektoren de retter seg inn mot.

- Sopra Steria leverer det ypperste av kunnskap, erfaring og løsninger, og dette er spesielt viktig til samfunnskritiske virksomheter. Vi er derfor svært fornøyde med at Atea samarbeider med oss i denne strategiske avtalen. Sopra Steria og Atea kompletterer hverandre i våre tjenester til markedet, sier Kjell Rusti, adm. direktør i Sopra Steria Skandinavia.

Samarbeidsavtalen har som mål om å ytterligere styrke det totale tjenestetilbudet spesielt rettet mot offentlig sektor, og Forsvaret spesielt. Michael Jacobs, adm. direktør i Atea, sier at selskapet har jobbet med både Forsvaret og helsesektoren i mange år.

- Vi kjenner godt utfordringene i disse segmentene. Våre tjenester og løsninger er innovative og markedsledende, og utfyller Sopra Sterias portefølje på en god måte. Sammen skal vi møte Forsvarets og helsesektorens behov fremover. I tillegg betyr det noe ekstra for oss å kunne bistå dise sektorene som har så viktige og samfunnskritiske roller, sier Jacobs.

En betydelig nasjonal IT-kapasitet

Rusti sier at spesielt Forsvaret står ovenfor store nødvendige investeringer innen teknologi de neste årene.

- De skal inngå strategiske partnerskap med leverandørmarkedet, for å kunne levere på de høye teknologiske ambisjonene Forsvaret har satt seg. Bredden i kompetanse og nødvendig nasjonal leveransekapasitet, gjør at leverandører i det norske markedet har blitt oppfordret av Forsvaret til å søke sammen for å være i stand til å konkurrere på disse kontraktene, sier han.

Nettopp dette er det Atea og Sopra Steria gjør gjennom denne samarbeidsavtalen. Sammen utgjør de en betydelig nasjonal IT-kapasitet, med stor bredde i sitt tjenestetilbud og et betydelig antall sikkerhetsklarert personell. Begge selskapene er klare på at deres kunder vil nyte godt av samarbeidet, ved at de nå kan tilby enda mer helhetlige tjenester. Derfor er de godt posisjonert til å konkurrere om attraktive kontrakter i Forsvaret, men også innenfor helse og andre sektorer i tiden fremover.

Om Atea

Atea hjelper kundene å løse deres utfordringer ved hjelp av bærekraftige og innovative tjenester og IT-løsninger. Vi har både store og små kunder innenfor privat og offentlig sektor. Atea er Norges ledende og mest sertifiserte IT-leverandør, og har bredde- og spisskompetanse innenfor alle deler av IT-markedet. Vi er ca. 1700 ansatte og har kontorer i 24 byer fordelt over hele Norge. Atea-konsernet er Norden og Baltikums største, samt Europas nest største leverandør av IT-infrastruktur. Selskapet er notert på Oslo Børs og omsatte for NOK 36,7 milliarder i 2019.

Om Sopra Steria

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering. Sopra Steria hjelper store private selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap, og er opptatt av å skape verdi for kundene og samfunnet. Selskapet vil bidra til en bedre og mer bærekraftig fremtid.  Sopra Steria har 46 000 medarbeidere i 25 land, og hadde en omsetning på € 4,4 milliarder i 2019 I Norge har Sopra Steria over 2000 medarbeidere, som ikke bare har sikret en omsetning på 2,7 milliarder kroner i 2019, men også sørget for at selskapet de fire siste årene er blitt kåret til Norges beste arbeidsplass.