27-03-2023

Atea Norge vant avtaler verdt opptil 4,3 milliarder

IT-selskapet Atea har som en av flere leverandører vunnet en ny avtale med Statens innkjøpssenter (DFØ). Den har en maksimal ramme på 4,3 milliarder kroner for hele avtaleperioden hvis alle opsjoner blir utløst. Avtalen gjelder PCer, Mac, PC-skjermer og tilleggsutstyr.

Ole Petter Saxrud

– Det betyr mye for oss å vinne denne avtalen med Statens innkjøpssenter. Vi ser frem til å levere topp moderne IT-utstyr til statlige virksomheter som er avhengig av de rette arbeidsverktøyene for å kunne løse sitt viktige samfunnsoppdrag, sier Ole Petter Saxrud, adm. direktør i Atea Norge.

Omfatter 167 statlige virksomheter og etater

Det er tre leverandører som får mulighet til å levere på hver av de to delkontraktene som inngår i avtalen (se faktaboks). Avtalen dekker leveranse av PC-klienter, PC-skjermer, Mac og tilleggsutstyr, og har en maksimal ramme på 4.3 milliarder kroner hvis opsjonsårene benyttes. Den løper i første omgang over to år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år. Statens innkjøpssenter inngår avtalen på vegne av 167 statlige virksomheter og etater.

Ateas tilbud ble rangert som nummer én av alle tilbyderne på delkontrakten om leveranse av PC-klienter, PC-skjermer og tilleggsutstyr. Statens innkjøpssenter anslår at det årlig vil bli kjøpt omtrent 20 000 PC-klienter og 25 000 PC-skjermer på avtalen til en samlet verdi på rundt 650 millioner kroner.

Fakta om avtalen
  • Avtalen med Statens innkjøpssenter består av to delkontrakter.
  • Hver delkontrakt har tre leverandører i rangert rekkefølge som kan levere på avtalen.
  • Atea ble rangert som nummer én på delkontrakten som gjelder PC-klienter, PC-skjermer og tilleggsutstyr.
  • Atea ble rangert som nummer to på delkontrakten som omhandler Mac og tilleggstjenester.
  • Leverandøren som blir rangert som nummer én innfor delkontraktene, får alt kjøp på standardsortiment.
  • Statens innkjøpssenter inngår og forvalter felles avtaler for statlige virksomheter.
  • Fellesavtalene er obligatoriske for alle statlige forvaltningsorganer i sivil sektor.
Christian Brosstad Atea
Christian Brosstad
Kommunikasjonsdirektør
Send e-post til