15-07-2020

Atea Norge med et godt resultat for 2. kvartal

Selv om dette kvartalet også preges av usikkerhet knyttet til COVID-19, har Atea Norge vunnet nye kundekontrakter og styrker markedsposisjonen. – Det er hyggelig å registrere at vi er førstevalget til mange virksomheter, sier Michael Jacobs, adm. direktør i Atea Norge.

Christian Brosstad Atea
Christian Brosstad
Kommunikasjonsdirektør
Michael Jacobs går bortover gangen med PC under armen

I andre kvartal 2020 leverte Atea Norge en omsetning på NOK 2,3 milliarder, en økning på 5,9 prosent. Resultatet økte med over 13 prosent til NOK 80,2 millioner.

Konsulenttjenester fortsetter å vokse

– Den positive utviklingen innenfor konsulenttjenester og langsiktige avtaler fortsetter også i dette kvartalet med en økning på over 5 prosent. Dette er satsingsområder for Atea Norge. Vi ser at etterspørselen etter «as a service»-tjenester og konsulenter vil øke voldsomt fremover. Derfor fortsetter vi arbeidet med å bygge disse områdene slik at vi forblir relevante for kundene også fremover, sier Jacobs.

I tillegg øker produktomsetningen med nærmere 8 prosent i dette kvartalet.

Blokkjedeteknologi sammen med sjømatnæringen

Atea og bransjeorganisasjonen Sjømatbedriftene har inngått en avtale om bruk av blokkjedeteknologi fra IBM for virksomheter i sjømatnæringen.

– Dette er en viktig avtale for sjømatnasjonen Norge fordi fiskeprodusentene kan få bedre betalt for fisken, og forbrukerne tryggere mat, sier Jacobs.

Samme teknologi kan anvendes i andre sektorer også, som f.eks. retail og landbruk. Dette blir viktig for Atea Norge fremover.

Nye ambisiøse bærekraftsmål mot 2030

Atea Norge har gjennom mange år jobbet systematisk med bærekraft både i egen virksomhet, gjennom leveranser og kundeprosjekter og gjennom hele verdikjeden.

 – Som en av de største IT-virksomhetene i Norge, må vi ta lederskap på dette området. Derfor har vi nylig publisert våre nye ambisiøse bærekraftsmål frem mot 2030, forteller Jacobs.

– Vi tar sikte på å være 100 % sirkulær, likeverdige og ha en positiv innvirkning på samfunnet innen 2030. Dette er konkretisert gjennom fem ulike mål, som det nå skal rapporteres på fremover, sier Jacobs.

Om Atea Norge

Atea er Norges ledende og mest sertifiserte IT-leverandør, og har bredde- og spisskompetanse innenfor alle deler av IT-infrastrukturmarkedet. Vi er ca. 1700 ansatte og har kontorer i 24 byer fordelt over hele Norge. Atea-konsernet er Norden og Baltikums største, samt Europas nest største leverandør av IT-infrastruktur. Selskapet er notert på Oslo Børs og omsatte for NOK 36,7 milliarder i 2019.