19-06-2023

Atea inngår ny avtale med politiet

IT-selskapet Atea har vunnet rammeavtale med politiet som omfatter kjøp, leie og vedlikehold av Microsofts tjenester og produkter. Avtalen har en estimert verdi på 700 millioner kroner og gjelder over fire år.

– Politiet har et viktig samfunnsoppdrag. Tilgang til nødvendige digitale produkter og tjenester, i et samfunn som er i rask endring, er grunnleggende for at de skal kunne levere gode innbyggertjenester. Nå gleder vi oss til å samarbeide tett framover for å oppnå deres strategiske mål om å bli et enda mer digitalisert politi i framtiden, sier Ole Petter Saxrud, adm. direktør i Atea Norge.

Gjennom rammeavtalen skal Atea fremskaffe nye lisenser, produkter og tjenester samt vedlikehold av hele Microsoft-porteføljen til politiet. Dette inkluderer Microsoft 365 med blant annet arbeidsverktøyene Word, Outlook, Excel, PowerPoint og Microsoft Teams.

Avbildet t.v.: Jan Strømsheim, salgssjef (Atea), Cecilie Skjerve, rådgiver (Atea), Leif Holst, kundeansvarlig (Atea), Ole Petter Saxrud, adm. direktør (Atea), Kjerstin Wester, assisterende direktør (Politiets IT-enhet), Sondre Andersen, direktør produktivitet (Politiets IT-enhet), Erlend Wiig, direktør plattform (Politiets IT-enhet). 

Avtalen inkluderer også rådgivning for å sikre at politiet har en mest mulig kostnadseffektiv og optimal lisensportefølje - både på kort og lang sikt.

Formålet med anskaffelsen var å etablere en rammeavtale med én leverandør for å holde oversikt over politiets Microsoft-avtaler og produkter. Atea utpekte seg på kvalitet i tilbudet.

Landets 12 politidistrikter, særorganer som Kripos og Økokrim, samt andre enheter underlagt Politidirektoratet (POD) skal være brukere av rammeavtalen.