29-01-2021

Atea inngår IT-avtale til 600 millioner

Avtalen på fire år mellom Atea og 13 kommuner på Haugalandet og Sunnhordland har en estimert verdi opp til 600 millioner kroner.

Michael Jacobs
Bilde: Daniel Jacobsen

– Vi gleder oss veldig til det tette og gode samarbeidet vi skal ha med de 13 kommunene på Haugalandet og Sunnhordland. Med denne avtalen skal vi sammen fortsette den digitale reisen, slik at kommunene kan møte framtiden for sine ansatte og innbyggere, sier Michael Jacobs, adm. direktør i Atea Norge.

Avtalen innebærer at Atea skal levere programvare, konsulenttjenester og maskinvare til kommunene de neste fire årene.

Dataanalyse og strategisk rådgivning

En sentral del av avtalen er konsulenttjenester, der Atea blant annet skal levere kompetanse på dataplattform, dataanalyse og strategiske rådgivning til kommunene.

– Jeg er sikker på at enda mer og bedre bruk av data vil være avgjørende for å løse mange av de store oppgavene vi har foran oss i samfunnet de neste årene. Allerede viser disse kommunene vei på områder som helse, velferd og smartby. Det er inspirerende for oss å jobbe med så framoverlente kunder, sier Jacobs.

For kommunene var det viktig at Atea leverte kostnadseffektive, driftssikre og brukervennlige løsninger til de ansatte og brukerne. Det var viktig at leverandøren la vekt på bærekraft og miljø, og samtidig sørget for en stabil, sikker og framtidsrettet leveranse til konkurransedyktige priser.

Bærekraft og miljø

I utlysningen for anbudet ble bærekraft vektet 25 prosent da kommunene skulle vurdere de ulike tilbudene. Atea fikk full skår på kriteriet, mye på grunn av IT-selskapets langsiktige arbeid med bærekraft.

– Med å stille tydeligere og tøffere krav til bærekraft, kan vi løse flere av de store samfunnsutfordringene sammen. Vi er nødt til å tenke mer sirkulært, fremfor nytt. Norske kommuner har ikke bare en enorm mulighet til å påvirke, men også et stort ansvar. Derfor er det fantastisk at disse kommunene går foran og viser vei når de legger bærekraft og miljø som et tydelig tildelingskriterie i utlysningen. Det skaper grønne ringvirkninger for resten av samfunnet, sier Jacobs.

Og legger til:
– Vi er i en bransje som kan utgjøre en stor forskjell nettopp fordi teknologi er en viktig faktor for å nå de ulike bærekraftsmålene fremover.