21-01-2022

Atea har inngått avtale med politiet

Politiets 1500 møterom og 400 avhørsrom skal nå ha mulighet til å oppgradere med den nyeste teknologien på markedet.

Tom Gjertsen

Politiet har inngått rammeavtale med IT-selskapet Atea om anskaffelse av møte- og avhørsromutstyr. Landets 12 politidistrikter, særorganer som Kripos og Økokrim, samt andre enheter underlagt Politidirektoratet (POD) skal være brukere av avtalen.

Avtalen er ment å bidra med effektivisering i form av smartere, enklere, standardiserte og mer brukervennlige løsninger enn det som finnes i dag.

– Politiet er en viktig samfunnsaktør og det å få være med å hjelpe politiet til å kunne levere enda bedre tjenester til oss som innbyggere er vi svært stolte av, sier regiondirektør, Tom Gjertsen i Atea.

Avtalen har en verdi på 100 millioner kroner og gjelder over fire år.

Peter Tryggestad
Peter Tryggestad
Kommunikasjonssjef (permisjon)
Send e-post til
Om Atea  Norge

Atea er et IT-selskap med 22 kontorer, fra Alta i Nord til Kristiansand i sør. Sammen med våre kunder og partnere, bygger våre 1650 medarbeidere Norge med IT. Du finner også Atea i Norge, Sverige, Danmark, Finland og i Baltikum.