08-02-2022

Årsresultat 2021 for Atea Norge: Fortsatt god vekst innenfor skytjenester, programvare og konsulent

Omsetningen i 2021 endte på NOK 9,9 milliarder og samlet årsresultat var NOK 363 millioner. Dette er en resultatforbedring på om lag fem prosent. Programvareområdet hadde en vekst på hele 24 prosent.

Ole Petter Saxrud

– Også 2021 har vært preget av digital omstilling i alle bransjer, tett oppfølging av kunder og en enorm innsats av våre ansatte i en krevende arbeidshverdag. Det er gledelig at vi treffer godt på kundenes behov og våre strategiske satsingsområder, sier Ole Petter Saxrud, adm. direktør i Atea Norge.

I fjerde kvartal 2021 leverte Atea Norge en omsetning på litt over NOK 3 milliarder, noe som er en oppgang på 13,9 prosent sammenlignet med fjoråret. Resultatet ble på NOK 143 millioner for dette kvartalet.

Øker kraftig på skytjenester

Fra 2020 til 2021 har omsetningen på skytjenester økt med nesten 76 prosent.

– Veksten på sky har vært svært god for Atea i 2021. Den store trenden i mange bransjer er å flytte opp i skyen. Tallene viser at Atea er den riktige partneren å bruke når man skal gjøre viktige digitale investeringer for framtiden, sier Saxrud.

Høye ambisjoner på programvare

I 2021 økte omsetningen innenfor programvare med 24 %. Med dette så etablerer Atea Norge seg som en av de viktigste programvarehusene i det norske markedet.

– Vi har høye ambisjoner innen programvare, og jobber kontinuerlig med å utvikle forretningsområdet for å møte kundens behov, sier Saxrud.

Sikkerhet i alle løsninger

2021 har også vært preget av mange cyberangrep mot offentlige og private virksomheter.

– Vi har fortsatt stor etterspørsel fra virksomheter på IT-sikkerhetskompetanse, og vi har bistått mange selskaper og kommuner som har vært rammet av dataangrep. Vi jobber kontinuerlig med kompetanseheving internt i selskapet gjennom sertifiseringer, samt utfordrer alle bransjer til å bygge inn sikkerhet i alle løsninger, sier Saxrud.

Langsiktig bærekraftsatsning

Atea Norge har et spesielt søkelys på fem bærekraftsmål som skal nås i løpet av det kommende tiåret. IT-selskapet tar sikte på å være 100% sirkulær, likeverdige og ha en positiv innvirkning på samfunnet innen 2030. – Vi er i en bransje som kan utgjøre en stor forskjell nettopp fordi teknologi er en viktig faktor for å nå bærekraftsmålene fremover, sier Saxrud.

Atea ble i 2021 kåret som en av årets klimaledere av Financial Times og fikk høyeste rangering innenfor kategorien miljø av EcoVadis.

Om Atea Norge

Atea er Norges ledende og mest sertifiserte IT-leverandør, og har bredde- og spisskompetanse innenfor alle deler av IT-infrastrukturmarkedet. Vi er ca. 1700 ansatte og har kontorer i 24 byer fordelt over hele Norge. Atea-konsernet er Norden og Baltikums største, samt Europas nest største leverandør av IT-infrastruktur. Selskapet er notert på Oslo Børs og omsatte for NOK 36,7 milliarder i 2019.