09-02-2021

Årsresultat 2020 for Atea Norge: Vokser innenfor skytjenester, software og konsulent

Omsetningen i 2020 endte på NOK 9,4 milliarder og samlet årsresultat var NOK 325 millioner. Dette er en resultatforbedring på om lag 10 prosent.

Michael Jacobs

– Annerledesåret 2020 har vært preget av digital omstilling i alle bransjer, tett oppfølging av kunder og en enorm innsats av våre ansatte i en krevende arbeidshverdag. Det er gledelig å registrere at vi er godt rigget for å møte kundenes behov i markedet, og at vi treffer på strategien vår innenfor hybride plattformer, digitale arbeidsplass og dataanalyse, sier Michael Jacobs, adm. direktør i Atea Norge.

I fjerde kvartal 2020 leverte Atea Norge en omsetning på nesten NOK 2,7 milliarder, noe som er en oppgang på 2,6 prosent sammenlignet med fjoråret. Resultatet ble på NOK 117 millioner for dette kvartalet.

Øker kraftig på skytjenester

Fra 2019 til 2020 har omsetningen på sky-tjenester økt med nesten 70 prosent. – Veksten på sky har vært svært god for Atea i 2020. Med store og viktige kunder som blant annet Jotun, Fiskeridirektoratet og Gexcon, viser vi at Atea er den riktige partneren å bruke når man skal gjøre viktige digitale investeringer for framtiden, sier Jacobs.

Vekst på drift og infrastruktur

Atea bistår blant annet virksomheter med kritisk infrastruktur, som legevakter og apotek, til sparebanker og kommuner. I alt er det rundt 300 personer som jobber med drift av kundeløsninger over hele landet.

– Sammenlignet med 2019 har Atea en vekst på dette området på 17,7 prosent. Vi ser at flere og flere kunder etterspør skreddersydde tjenester der vi står for mye av driften. I løpet av 2020 inngikk vi store avtaler med Teniso, Consto, Politiet, Forsvaret og Fjordkraft. Avtalene forsterker Ateas posisjon som ledende leverandør av digitale løsninger, sier Jacobs.

Cyberangrep og IT-sikkerhet

2020 har vært preget av mange cyberangrep mot offentlige og private virksomheter, med en kraftig oppadgående kurve det siste halvåret.  – Vi har merket en økende etterspørsel fra virksomheter på IT-sikkerhetskompetanse. Vi innså behovet for å styrke kompetansen ytterligere internt, og startet derfor året 2021 med å sertifisere 500 rådgivere og konsulenter innenfor IT-sikkerhet slik at vi sikrer at IT-sikkerhet er en del av alle IT-leveranser, sier Jacobs.

Langsiktig bærekraftsatsning

I 2020 lanserte Atea Norge sine fem bærekraftsmål som skal nås i løpet av det kommende tiåret. IT-selskapet tar sikte på å være 100% sirkulær, likeverdige og ha en positiv innvirkning på samfunnet innen 2030.  – Vi er i en bransje som kan utgjøre en stor forskjell nettopp fordi teknologi er en viktig faktor for å nå bærekraftsmålene fremover, sier Jacobs. 

Om Atea Norge

Atea er Norges ledende og mest sertifiserte IT-leverandør, og har bredde- og spisskompetanse innenfor alle deler av IT-infrastrukturmarkedet. Vi er ca. 1700 ansatte og har kontorer i 24 byer fordelt over hele Norge. Atea-konsernet er Norden og Baltikums største, samt Europas nest største leverandør av IT-infrastruktur. Selskapet er notert på Oslo Børs og omsatte for NOK 36,7 milliarder i 2019.