21-10-2020

3. kvartal 2020: Atea Norge leverer godt, og vokser på skytjenester og dataanalyse

I dette kvartalet har Atea vunnet flere nye kontrakter, og viser en god vekst innenfor programvare og skytjenester. – Det er gledelig at så mange velger Atea som leverandør, og at vi forsetter å vokse innenfor våre strategiske områder, sier Michael Jacobs, adm. dir. i Atea Norge.

Michael Jacobs
Bilde: Daniel Jacobsen

I tredje kvartal 2020 leverte Atea Norge en omsetning på nesten NOK 2,2 milliarder. Resultatet økte med 11 prosent til NOK 83 millioner.

Øker på programvare og skytjenester

For programvare øker omsetning med 16 prosent og utgjør totalt litt over 500 millioner kroner. – Det er positivt at vi vokser videre på programvare, og at vi fortsetter å være relevante for kundene, sier Jacobs.

IT-selskapet har i samme periode inngått flere nye avtaler om skytjenester med blant annet Fiskeridirektoratet og Bergensselskapet Gexcon.      

– På skytjenester har vi en solid vekst på rundt 50 prosent fra 3. kvartal i fjor. For å vokse videre jobber vi med å sertifisere over 300 medarbeidere. Hittil er 180 ansatte sertifisert på høyeste nivå. Det gjør vi for å møte etterspørselen i markedet etter hybride skyløsninger. Det er også lignende initiativ innenfor andre forretningsområder, sier Jacobs.

Ruster opp på datanalyse og konsulenter

Konsulent og datanalyse (Information Management) er en annen viktig satsing for Atea:
– Vi øker nå kapasiteten innenfor forretningsområdet Atea Analytics for å møte økende etterspørsel fra både private og offentlige virksomheter. Vi skal være helt i front og hjelpe flere virksomheter med å ta datadrevne beslutninger, sier Jacobs.

I tredje kvartal inngikk Atea en eksklusiv konsulentrammeavtale på dataanalyse med Finanstilsynet. Avtalen har en antatt verdi på 40-50 millioner hvis alle opsjoner blir utløst.

Store bærekraftsambisjoner

Atea Norge har gjennom mange år jobbet systematisk med bærekraft i egen virksomhet med leveranser, kundeprosjekter og gjennom hele verdikjeden. Det gjør de også framover med sine bærekraftsmål fram mot 2030.
 – Vi har kommet lengst i bransjen på bærekraft og gir oss ikke med dette. Derfor har vi nye og ambisiøse mål fram mot 2030. Vi ønsker med målene å gå foran for å sikre en mer bærekraftig framtid, forteller Jacobs.

Om Atea Norge

Atea er Norges ledende og mest sertifiserte IT-leverandør, og har bredde- og spisskompetanse innenfor alle deler av IT-infrastrukturmarkedet. Vi er ca. 1700 ansatte og har kontorer i 24 byer fordelt over hele Norge. Atea-konsernet er Norden og Baltikums største, samt Europas nest største leverandør av IT-infrastruktur. Selskapet er notert på Oslo Børs og omsatte for NOK 36,7 milliarder i 2019.