18-10-2019

3. kvartal 2019: Stor vekst på konsulenttjenester

Atea Norge har nok et godt kvartal med topplinjevekst. Veksten er størst innenfor konsulenttjenester, programvare, sikkerhet og skyløsninger. Vi merker en særlig etterspørsel fra offentlig sektor innenfor mange ulike digitaliseringsprosjekter.

Christian Brosstad Atea
Christian Brosstad
Kommunikasjonsdirektør
Atea bygget K5 i Oslo

I årets tredje kvartal leverte Atea Norge en omsetning på 2 195 millioner kroner, en økning på 2,4 prosent og resultat på (EBIT) 77,1 millioner kroner. Det er særlig stor interesse i markedet innenfor de områdene Atea jobber med å utvikle tjenester og kompetanse, sier administrerende direktør, Michael Jacobs.

Veksten er størst innenfor konsulenttjenester, hvor det er en økning på over 11 prosent sammenlignet med fjoråret. For året som helhet, øker det med nærmere 14 prosent.

Veksten fortsetter innenfor de viktige forretningsområdene:

– Skyen gir tilgang til et bredt spekter av avanserte teknologiske løsninger, og er dermed helt nødvendig for de som ønsker å bli datadrevne. Kunder etterspør skalerbare og sikre løsninger. Vår nye avtale med Microsofts datasentre på norsk jord, gjør at vi i mye større grad kan tilfredsstille den kraftige etterspørselen i markedet, sier Jacobs.

Selskapet vil nå sertifisere rundt 1000 personer innen ulike skyteknologier fra blant annet Microsoft, Amazon og IBM. Kompleksiteten ligger i å skape en hybrid sky som ivaretar dagens infrastruktur koblet med ulike skyløsninger. Her skal selskapet være et kraftsenter for norske kunder med bred og dyp kompetanse.

Tilfanget av ny kompetanse gjennom oppkjøpene av Sherpa og Databaseforum sammen med eksisterende mannskap, gjør at Atea kan tilby økt kapasitet i markedet. Etterspørselen etter kompetanse innen dataanalyse og innsikt er i kraftig vekst, og vi ser dette er de viktigste driverne for vellykket digitalisering av Norge. 

Bærekraft en del av forretningen

Bærekraft er en sentral del av Ateas forretningsmodell, og Jacobs oppmuntrer kundene til å ha et bevisst forhold til bærekraftige innkjøp:

– Med digitalisering øker også vårt fotavtrykk, gjennom hele verdikjeden. Det er positivt at stadig flere utfordrer oss som leverandør i alt fra mineralutvinning til produksjon, leveranser og videre til avhending av brukt utstyr. Det er viktig at også våre kunder har et bevisst forhold til verdikjeden når de gjør nye investeringer.

Resultater fra Atea-konsernet:

Konsernet økte omsetningen med 10,3 prosent til 7 829 millioner i andre kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor. Resultatet (EBIT) ble 181 millioner, en økning på 37,3 prosent sammenlignet med tredje kvartal 2018.

Om Atea Norge (Atea AS):

Atea er Norges ledende og mest sertifiserte IT-leverandør, og har bredde- og spisskompetanse innenfor alle deler av IT-infrastrukturmarkedet. Vi er ca 1650 ansatte og har kontorer i 24 byer fordelt over hele Norge. Atea-konsernet er Norden og Baltikums største, samt Europas nest største leverandør av IT-infrastruktur. Selskapet er notert på Oslo Børs og omsatte for NOK 34,7 milliarder i 2018.