16-04-2019

Slik blir du prosjektleder

– Som prosjektleder bør du like å ha ansvar, være løsningsorientert og ha god kontroll, sier Ateas Rudi Sletthagen. Går du med en lederspire i magen? Les flere av Rudis tips her.

Utdanning og yrkesbakgrunn:

Jeg er utdannet siviløkonom med en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, og master i økonomisk styring og prosjektledelse fra Handelshøyskolen ved Universitet i Agder (UiA).

Jeg har 5-6 års arbeidserfaring med prosjektledelse etter endte studier. Min jobb i Atea var min første innenfor IT-bransjen, men jeg har også prosjekterfaring fra oljebransjen og logistikk. Jeg har jobbet med prosjekter på tvers av landegrenser og har utvekslingserfaring både fra både USA og Indonesia. Ettersom IT er nødvendig i alle bransjer, er det svært nyttig å ha bakgrunn fra dette, fordi det gir bedre forståelse mellom forretning og IT. 

Beskriv jobben din:

Jeg jobber som prosjektleder i avdeling Øst i Atea. Akkurat nå jobber jeg med tre ulike prosjekter innenfor telefoni-, nettverk, audio og video (møteroms-) prosjekter. Min arbeidsdag er svært varierende med ulike arbeidsoppgaver, møter, prosjekter, kunder og bransjer. Vi sitter gjerne med flere prosjekter samtidig. Dette krever å god kontroll på hva som skal gjøres. Som prosjektleder har jeg det daglige ansvaret for å lede prosjektet for en tidsbestemt periode. Ansvaret for suksess er på mine skuldre: Én har ansvaret for prosjektteamet og for å organisere disse på en god måte. Til syvende og sist handler det om at prosjektet når de ønskede prosjektmålene med ønsket kvalitet innenfor de angitte tids- og kostnadsrammene som er satt i kontrakt mot kundene våre.

Som prosjektleder i Atea blir du fort kjent med organisasjonen og ulik teknologi, da en jobber med ulike mennesker og disipliner gjennom prosjektene.

Hva kreves av ferdigheter eller egenskaper for å få og trives i denne jobben?

Som prosjektleder bør du like å ha ansvar, være løsningsorientert og ha god kontroll. Det krever god planlegging og strukturerte tilnærmingsmetoder. Det er viktig å ha gode kommunikasjonsegenskaper ettersom du er avhengig å god kommunikasjon med prosjektteamet, kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere.

For å trives bør du like tett samarbeid og å jobbe med mennesker. Du må sørge for at de motiveres og veilede dem. Til slutt bør du være nysgjerrig på ny teknologi eller områder og utfordre seg. Jeg valgte Atea, fordi det er en stor aktør i markedet, hvor jeg får muligheten til å lære masse om hvordan implementere nye teknologier ut til våre norske kunder.  

Hvordan holder du deg oppdatert innen bransjen?

Jeg holder meg oppdatert ved bruk av intranett i Atea og kurs som kjøres. Det er blant annet muligheter for å være med på ukentlige foredrag om ulik teknologi/løsninger som jeg deltar på ved ledig tid. Ellers følger jeg med i sosiale medier for å få med meg hva som rører seg i verden vedrørende IT-bransjen.

Dersom du var fersk student i dag, hvilke fag/studier ville du valgt?

Jeg vil nok fortsatt valgt den samme retningen, men med noen flere fag rettet mot IT. I dag er det nok en stor fordel i arbeidsmarkedet å ha en kombinasjon av utdannelse enn det var tidligere. Så hvis jeg skulle studert på nytt ville jeg kanskje tatt to bachelorgrader i stedet, hvorav en i økonomi og prosjektledelse og en IT-relatert. 

Hvilke trender tror du kommer til å prege bransjen i tiden som kommer?

Jeg tror det er to trender som kommer til å prege bransjen: Det ene vil være helsesektoren som tar i bruk velferdsteknologi for å bidra til en tryggere hverdag for brukerne og at helsepersonell kan fokusere på økt livskvalitet. Det andre vil være hvordan byer og tettsteder ønsker å gjøre byen smartere ved hjelp av IoT, hvor vi kan bruke teknologi og mennesker for å skape innsikt, økt lønnsomhet og effektivitet.

Alt handler om å gjøre hverdagen lettere og bedre enn i dag. Slik at mulighetene er uendelige, og helt umulig å forutsi hvor vi er om 20 år, men teknologi er helt avgjørende. Teknologi er framtiden.