14-03-2019

Det er så viktig å gjøre hverandre gode!

Inspirert av Isabelle Ringnes søkte prosjektkoordinator Kristine Robertsen Hindberg jobb i Atea, selv uten teknologibakgrunn. Dét har hun ikke angret på.

Kristine Robertsen Hindberg

Utdanning og (relevant) yrkesbakgrunn:

Jeg startet utdannelsen min med et årsstudium i psykologi ved Universitetet i Tromsø (UiT). Det var veldig spennende, men ikke helt hva jeg hadde sett for meg. Derfor startet jeg på en bachelor, og deretter en master i ledelse, innovasjon og marked ved Handelshøgskolen ved UiT. Her tok jeg blant annet emnene prosjektledelse og fordypning prosjektledelse. På fritiden har jeg dessuten vært med i flere frivillige styreverv for egenorganisert idrett som snowboard, skateboard og surf. Dette har gitt meg verdifull erfaring om organisering, eventplanlegging og samarbeid.

Hva gjør du på jobb?

Jeg har bare vært her i noen måneder, men har allerede rukket mye forskjellig! Det har vært alt fra bedriftspresentasjon på en videregående skole til møter med kunder. Til nå har jeg jobbet mest med prosjekter innenfor velferdsteknologi, hvor jeg har bidratt med oppfølging, koordinering og utarbeidet ulike prosjektdokumenter. Det har vært utrolig spennende og veldig morsomt å lære om teknologien som kan bidra med at eldre kan bo lenger hjemme og at pleierne kan bruke arbeidstiden mer effektivt. Samtidig har jeg lest til ulike kurs og sertifiseringer, som for eksempel Prince2-sertifisering som jeg ble ferdig med i november.

”Etter et foredrag av Isabelle Ringnes på en skolekonferanse fikk jeg opp øynene for teknologi og hvor viktig det vil være for fremtiden.”

Hva kreves av ferdigheter eller egenskaper for å få og trives i denne jobben?

Jeg liker å gjøre ting nøye og ordentlig, og på den måten tilrettelegge for at andre igjen skal kunne gjøre jobben sin på best mulig måte. Det er så viktig å gjøre hverandre gode! Da er det essensielt å kunne samarbeide med ulike mennesker innenfor ulike fagområder. For å trives har det vært viktig for meg å lære å kjenne mine kolleger, hva de holder på meg og hva jeg kan lære av de for å kunne utgjøre et godt team. Uansett kommer alle langt med å spre positiv energi til de rundt seg.

Hvem er dine tech-forbilder og hvorfor det?

Etter et foredrag av Isabelle Ringnes på en skolekonferanse fikk jeg opp øynene for teknologi og hvor viktig det vil være for fremtiden. Det foredraget var en av grunnene til at jeg turte å søke jobb hos Atea selv uten noen teknologisk bakgrunn. Hun forklarte teknologi på en slik måte at jeg syntes det var spennende, også synes jeg hun er en utrolig kul dame!

Hvilke trender tror du kommer til å prege bransjen i tiden som kommer?

  • Mer samarbeid på tvers av fagområder. Vi kan lære masse av hverandre, og ved å samarbeide tettere vil vi kunne skape et bedre miljø for å bygge hverandre opp, overføre kompetanse og motivere hverandre til å lykkes med prosjekter.
  • Jeg har troen på at stadig flere kvinner fra ulike fagområder vil komme inn i teknologibransjen og prege den i positiv retning i forhold til arbeidsmiljø og kompetanse.
  • Velferdsteknologi er i vinden, og jeg tror dette bare er begynnelsen! Flere vil se nytten av tekniske verktøy innen helsesektoren i årene som kommer for å kunne frigjøre tid og ressurser slik at helsepersonell kan fokusere på økt livskvalitet og trygghet.